Storstilt utbygging aktualiseres

PK Eiendom averterer etter interessenter for deres lenge planlagte boligfelt ved Lågens bredd like nord for Kongsberg.