Får snart skikkelige maskiner å øve seg på

Foreløpig må elevene i Saggrenda nøye seg med å leike med modeller. Snart får de skikkelig redskap, takket være Buskerud fylkeskommune og skognæringen.