Lett tilgjengelig, enkel å bruke og morsom å kjøre. Mange har de siste årene gått til innkjøp av egen elsparkesykkel til privat bruk.

Nå tror man det finnes mer enn en halv million privateide elsparkesykler i Norge. Ved utgangen av mars, viste allikevel tall fra forsikringsselskapene at kun rundt 20.000 private elsparkesykler var forsikret.

Det betyr at mer enn 90% av de private elsparkesyklene er uforsikret. Hvorfor er det slik?

La oss først gjøre det helt klart: man skal ha ansvarsforsikring på privat elsparkesykkel. På en leid elsparkesykkel derimot, slipper du å tenke på ansvarsforsikring, denne har vært innbakt i leieprisen siden september i fjor.

Den 1. januar ble nemlig private elsparkesykler klassifisert som «små elektriske motorvogner» i lovverket og underlagt bilansvarsloven. På lik linje med bil, er det nå ulovlig å bruke disse uten ansvarsforsikring.

Denne forsikringen skal dekke utgifter som følger av skader du påfører andre personer, kjøretøy, eller eiendom. Uten ansvarsforsikring får man heller ingen erstatning om man forårsaker skade på seg selv.

Det er lett å tenke at brukerne derfor ikke er klar over forsikringsplikten. Til tross for dette viser en undersøkelse av Respons Analyse for Trafikkforsikringsforeningen, at hele sju av ti kjenner til forsikringsplikten.

Derfor setter vi spørsmålstegn ved at så mange velger å ikke forsikre seg. Mange av oss er blitt sneid, snittkjørt og nedkjørt av elsparkesykkel de siste årene. Derfor burde alle være klar over skadepotensialet.

Er man uforsikret og påfører alvorlig skade på en annen person, kan erstatningssummene for inntektstap, utgifter og tapt livsutfoldelse bli virkelig store. I tillegg til å måtte håndtere vanskelige følelser etter en ulykke, vil man som uforsikret også risikere å sette seg selv i milliongjeld.

Noe av det forsikringsselskapene selv peker på, er at elsparkesykkelen kan begynne å brenne under lading. Uten ansvarsforsikring kan skader i boligblokka gjøre deg til gjeldsslave.

På elsparkesykkel gjelder nå promillegrensen på 0.2. Det er derfor verdt å nevne at ulykker i ruset tilstand ikke dekkes av ansvarsforsikringen. Ved ruskjøring risikerer man nå bøter, tap av førerrett, fengselsstraff og erstatning ved ulykke. Med andre ord, det lønner seg å kjøre rusfri.

Poenget er allikevel; nå må vi skaffe oss ansvarsforsikring. Prisen for å unngå milliongjeld er relativt beskjeden. En månedlig sum på rundt hundrelappen kan spare deg fra å gå personlig konkurs.

Ung i trafikken mener det er et stort behov for at flere forsikrer seg. Vi oppfordrer alle til å skaffe seg forsikring før neste gangs bruk.

Det er på høy tid at ansvarsforsikringen blir tatt på alvor. Ingen av oss ønsker å bli økonomisk ruinert av et uhell i trafikken.

Vi har ingen å miste.