Valget 2023 er et viktig verdivalg for ditt nærmiljø, Kongsberg kommune og Buskerud fylke. Valget står mellom mer byråkrati og makt til politikerne, eller mer frihet for enkeltmennesket. Fremskrittspartiet står for mer frihet for enkeltmennesket. Vi vil skape JA-kommuner som lytter til dine behov. Vi tror du og din familie vet hva som er best for dere. Det som passer for deg, trenger ikke passe for naboene. Vi er alle unike, og skal ha rett til å velge de løsningene som passer for hver enkelt av oss. Derfor går vi i Fremskrittspartiet til valg for MER FRIHET.

Våre kandidater er ekte, fremoverlente og handlekraftige. Vi vil være ombudsmenn og -kvinner for innbyggerne. Ingen sak er for liten, ingen sak er for stor. I FrP er veien kort fra velgerne, via lokale FrP-ere, og til rikspolitikerne. Ta gjerne kontakt med oss! Med løfte om MER FRIHET for enkeltmennesket ønsker vi deg et riktig godt valg!

Fremskrittspartiet vil ha mer frihet til den enkelte i Kongsberg kommune og Buskerud fylke. Du er et unikt individ, med egen vilje, egne behov og egne ønsker. Da må løsningene der du bor være tilpasset deg og dine, ikke kommunen eller fylket.

Du skal få velge selv

Med Fremskrittspartiet skal du få mer makt i eget liv, og valgfrihet i alle deler av livet. Du skal selv få avgjøre hvem som leverer tjenestene du trenger, uavhengig av om det er barnehage, skole, helsetjenester eller omsorgstjenester. I alle livets faser er det du som skal være sjef i eget liv, ikke politikerne.

DU bestemmer!

Dersom FrP får bestemme i Kongsberg kommune, vil vi jobbe for:

- Valgfrihet i kommunale tjenester

Du skal selv få velge hvor barnet ditt går i barnehage eller hvor dine foreldre mottar omsorgstjenester. Det er kvaliteten på tjenesten og at DU er fornøyd som har noe å si, ikke hvem som tilbyr tjenesten.

- Frihet til å bestemme over egen eiendom

Hvis du ønsker å bygge garasje eller terrasse skal du selvsagt få lov til det, så lenge det ikke går sterkt utover noen andre. Min frihet slutter der din starter. Når du eier egen eiendom skal du bestemme over den selv.

- Oftere JA når du spør om noe

Vi skal alltid si JA til innbyggerne våre, så lenge det ikke er gode grunner til å si nei. Du skal ha frihet til å skape, leve og bo slik du ønsker i en FrP-kommunen Kongsberg!

Stem FrP, for mer frihet!

Odd Mortensen

Odførerkandidat Kongsberg FrP