I løpet av tre pinsedager raser ca. 800 orienteringsløpere hver dag gjennom skogene i Kongsberg kommune. Dette skjer da fødende hjortevilt og nyfødte hjorteviltkalver har mer behov for ro enn noensinne ellers i året. Reir med egg og unger ligger svært godt kamuflert i terrenget, nesten umulig å se. Fugleunger som akkurat har kommet seg ut av reiret, men som enda ikke er flygedyktige, trykker seg livredde mot bakken med risiko for å bli skadet eller tråkket til døde.

Det er ganske uforståelig at det arrangeres så store orienteringsløp i denne sårbare perioden. Vi i Naturvernforbundet er slett ikke negative til orienteringssporten generelt. Tvert imot. Vi har gang på gang understreket at orienteringssporten er en positiv aktivitet for folk i alle aldre. Men, å arrangere løp med opp mot 1.000 deltakere hver dag, over tre dager, midt i den aller viktigste hekke/yngletida, det er tragisk.

Vi skulle gjerne sett at så store løp hadde blitt utsatt til etter 1. juli Men i likhet med mange andre organisasjoner har vi akseptert at disse storløpene kan arrangeres etter den 15. juni. Kongsberg kommune har tydelig uttalt det samme, flere ganger. Det har også Norges Naturvernforbund, Naturvernforbundet i Buskerud, Naturvernforbundet i Kongsberg, Kongsberg Skogeierlag, Kongsberg Jeger- og fiskerforening samt grunneierforeninger. Men storløpene fortsetter som før, i pinsen. I den viktigste hekke/yngletida. Heldigvis ser det ut til å bli vanskeligere for Kongsberg Orienteringslag å få tillatelse til start/innkomstområde fra rettighetshavere/grunneiere for disse famøse arrangementene. For ut fra gjeldende lovfortolkning er det kun tillatelse fra rettighetshaver/grunneier til start/innkomstområde som er nødvendig.

I år ble pinseløpet arrangert fra Skimore/Kongsberg Skisenter sine leide/festede arealer i Funkelia. Mye tyder på at Skimore ikke har blitt godt nok informert om denne langvarige miljøkonflikten. For i en e-post fra Skimore til Naturvernforbundet i Kongsberg står det:
«Skimore sitt motto er "Flere Ute Oftere". Vi er svært positive til at det skapes aktivitet i Kongsberg. Det er helsefremmende og bra for samfunnet. Men det skal selvsagt ikke gå på bekostning av dyrelivet. I den perioden som er mest sårbar for ynglende- og hekkende dyr burde man være spesielt varsomme. Det støtter vi fullt ut, og dette er i tråd med våre etiske retningslinjer. Vi vil derfor, hvis vi neste år får en henvendelse fra Kongsberg O-lag om pinseløp i tilsvarende størrelse og tidspunkt, ta stilling til om vi vil gi en slik tillatelse.»

I Skimore sine etiske retningslinjer står det:

«Management of local natural resources must be sustainable» Altså: Forvaltning av lokale naturressurser må være bærekraftig.

Skimore henviser altså sjøl til sine etiske retningslinjer i e-posten til Naturvernforbundet, og de skriver at man burde være spesielt varsomme i hekke/yngletida. Når de nå er svært klar over denne langvarige konflikten med pinseløp som ikke er bærekraftig, må dette få konsekvenser. Vi regner derfor med at årets pinseløp i Funkelia er det siste som arrangeres fra Skimores arealer.

Til orientering har Skimore lest gjennom dette leserinnlegget. Vi har fått tilbakemelding på at det er greit med sitering fra deres tidligere sendte e-post til Naturvernforbundet.