Gå til sidens hovedinnhold

Uthenging på nettet i varselsaker i Rollag

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I etterkant av varslinger av ulike brudd på miljø/forurensning og brannforskrifter i Rollag, har antatte varslere blitt utsatt for hets på sosiale medier. Å spre usanne påstander og sjikanere på nett, er ulovlig i Norge, og anses som en trussel for demokratiet.

I Rollag derimot, får sjikanering på nettet støtte i kommentarfeltene. Tiden er moden for at innbyggere og lokalpolitikerne tar et oppgjør med dette.

Vi lærer våre barn at alt som skrives på nettet ikke nødvendigvis er sant. Vi lærer dem derfor også, at de ikke skal delta, skrive eller spre usannheter og nett-hetse i sosiale medier. Når foreldre, tillitspersoner og også folkevalgte, går aktivt inn og deltar i kommentarfeltene ser de selv ut til å ha glemt alt dette.

Det er en uholdbar situasjon at varslinger av ulovligheter, blir forsøkt bragt i taushet av nett-trolling som motangrep på antatte varslere. Motangrep fulle av usannheter, ufine karakteristikker og også trusler, blir stående som siste ord i en sak. Skal prisen for å melde lovbrudd være så stor at ingen tør ta den lenger?

Å gjøre lovbrudd bør få konsekvens. Lovbrudd bør verken belønnes med skulderklapp i sosiale medier, eller bli bagatellisert bort som «nabo-feider». Å støtte privatpersoner/næringer som bryter lovverk bør ikke være noe folkevalgte stiller seg bak. Heller burde folkevalgte brukt mer ressurser på å styrke kommunens forvaltning og muligheter til å følge opp lovbrudd, og ikke overlate til enkelt-innbyggere å stå alene opp imot det.

Det varsles ikke for moro skyld, og det varsles ikke for en engangsforeteelse. Det varsles først etter gjentatte forsøk på dialog og oppfordring i sakene det gjelder, med den det gjelder.

Det varsles ikke for å ødelegge for en næring/privatperson, det varsles fordi grunnlaget er en handling som etter lovverket er ulovlig, og oppleves farlig eller ødeleggende for fellesskap, samfunn, natur eller dyr.

Vi er flere som tenker at både politikere og innbyggere i Rollag bør ta et selvoppgjør med sin støtte til nett-hets, uthengning og spredning av usanne rykter i sosiale medier, og heller ta tak i brudd på forskrifter og lovverk på en grundig og rettvis måte.

Nett-innlegg det henvises til i saken, er fjernet etter anmodning fra politiet.

Kommentarer til denne saken