Laagendalsposten har tidligere skrevet om anleggsarbeidene i Klokkerbakken.

Anleggsarbeidene skulle i hovedsak pågå høst/vinter 2019. Under anleggsarbeidene er det imidlertid avdekket dårligere masser under brosteinsdekket i kjørearealene enn forutsatt, noe som fører til mer masseutskifting enn det som lå til grunn for opprinnelig fremdriftsplan. Dette gir forsinkelser.

– Vi er nå inne i feil årstid for både asfaltering og setting av brustein. Masseutskiftingen blir gjort ferdig fortløpende. Det blir en vinterpause i veiarbeidene før planlagt ferdigstilling til våren, opplyste Annette Edvardsen ved seksjon Vei og trafikk i Kongsberg kommune, til Lp tidligere i desember.

I en post på Facebook-siden til Kongsberg kommune, skriver Seksjon Vei og trafikk nå at masseutskifting og murarbeider i, og langs Klokkerbakken blir gjort ferdig fortløpende i løpet av januar. Deretter blir det en vinterpause i veiarbeidene før ferdigstillelse til våren.

Dette betyr at øvre del av Klokkerbakken vil være stengt for trafikk til murarbeidene er ferdige i januar. Når murarbeidene er ferdig vil vi åpne en kjørebane ned Klokkerbakken fram til tælen har gått og de avsluttende veiarbeidene kan starte igjen.

Den nedre delen av Klokkerbakken, opp Stukenbrocksgate, ble åpnet for trafikk i begynnelsen av desember.

LES OGSÅ: