Styret i Uvdal Kraftforsyning SA (UKF) mener at en sammenslåing med Nore Energi AS (NEA) er et bedre alternative for NEA enn med Ringerikskraft AS.

Det er hevdet fra UKF at åpenhet er bedre enn å ikke fortelle hva de driver med. Dette vil nok være riktig, men hvem skal en tro på og er åpenheten i UKF bedre enn i NEA?

Vi kan jo forstå at sparer Nore og Uvdal Kommune (NUK) ca. kr 300.000 kroner på nett i året for sine innbyggere (som er eiere av NEA), så er det sikkert noen peanøtter i forhold til hva NUK må spare totalt for å gå i balanse. Medfører det riktighet at NEA har fått negative tilbakemeldinger både fra Rollag e-verk og UKF, så kan en forstå at NEA ville gå videre.

Det kan kanskje se ut til at UKF ved tidligere styre kanskje ikke har fortalt alt, før nåværende styreleder i UKF begynte. Hvis vi snakker om åpenhet så hadde det jo vært fint om åpenhet hadde vært gjort hos begge parter.

Ansatte er sikkert informert i NEA og det er det vel også gjort i UKF, eller er det munnkurv på noen plasser? Når det gjelder at det går i full fart i svingene i NEA, så er det kanskje det samme gjort nå i UKF. Forretningsskikk er på sin plass, men i et AS er det kanskje andre retningslinjer enn i et SA, der de må forholde seg til samvirkeloven og vedtekter for selskapet.


Hva er så årsaken til at nettleien er så høy? Alle nettselskaper har en inntektsramme som de skal drive nettselskapet for og som er gitt av NVE. Her er det vel mange muligheter for selskapene, noen bruker kanskje ikke opp hele rammen og andre bruker opp rammen for hvert år.