Her kommer en litt mer dyptgående forklaring på Uvdal Kraftforsyning SA og deres mer/mindreinntekter, i tillegg til det jeg sto fram med i Lp.

Styreleder hevdet på Facebook at grunnen til at selskapet setter ned overføringstariffene (nettleien) som er monopoldelen til et energiselskap, er at selskapet drives veldig bra og at kostnadene på distribusjonsnettet er mye lavere nå.

Hvordan kan vi få vite om det er sannheten eller ikke fra styreleder? Jo, vi må inn i myndighetenes målinger og se på kostnadene. Når det gjelder avskrivninger for selskapet, som blir en kostnad utgjør dette en liten del for selskapet med ny avskrivningsregel. For det som er forandret er avskrivningstiden på nemlig nett.

Dette har historisk vært en fordeling mellom nettes komponenter, høyspentlinjer/kabler, nettstasjoner og lavspentlinjer/kabler, som består selvsagt av materiell/arbeid. Avskrivningstiden var henholdsvis 35/30/25 år etter ovennevnte rekkefølge. Nå har myndighetene gått med på at denne kan være 50 år, noe som automatisk får en lavere kostnad på nettet, men ikke over tid.

I beregningen så utgjør dette noe for selskapet, men ikke så mye i forhold til inntektsrammen (som er det som danner nettleien). Dette er vel og bra, men kan være en sovepute til ikke å investere i nettet og la det forfalle. Det som teller i beregningen av effektiviteten til selskapene av komponenter, er bare høyspent og nettstasjoner hos myndighetene. Jeg mener vel også at lavspent hører til dette. Inntektsrammen som selskapet skal bygge sine overføringstariffer etter, er en kompleks modell, som kanskje ikke er rettferdig for alle selskapene. Dette fordi det er parameter som ikke treffer for alle selskapene.

Så når styreleder i selskapet skriver at nedsettelse av overføringstariffer skyldes avskrivninger og at selskapet går så det suser, medfører nok ikke dette riktighet. Det som er mer riktig, er at selskapet har tatt inn for mye penger av sine kunder de siste fem årene, altså fra 2017–2021.

Det skal ligge en plan for mer/mindre inntekt behandlet av styret, for femårsperioden 2017-2021, som leveres reguleringsmyndighetene hos NVE. Dette vil si at overføringstariffen (nettleien) har vært for høy og at selskapet ikke har ført myndighetenes forskrift.

Dette tok jeg opp på årsmøtet i 2021 og ønsket at overføringstariffene for 2021 måtte omgjøres. Jeg var nesten aleine og styreleder hevdet at overføringstariffene var i orden, da de hadde profesjonelle konsulenter som sikret dette, i tillegg til selskapet selv. Etter forskriftene fra myndigheten har selskapet ikke lov å budsjettere med merinntekt, når de allerede har en merinntekt, men søke saldoen (merinntekten fra kundene) mot null. Styreleder vil sikke fortsatt hevde at dette er bare tull av meg, men dette er sannheten ifølge «eRapp» (økonomisk og teknisk rapportering) til NVE og et vedtak fra NVE.

Hvordan kan jeg hevde dette? Jo, det har med merinntekt i selskapet fra kundene. Altså betalt for mye i nettleie fra kundene og at selskapet har blitt drevet dårlig. Først må vi se på tallene fra selskapet om de har tatt inn merinntekt fra kundene, altså hatt for høye overføringstariffer (nettleie) for de siste fem årene. Merinntekt for disse årene blir 1,64 mill. (2017), 0,157 mill. (2018), 1,016mill. (2019), 1,347 millioner (2020) og sannsynlig over ca. 1 millioner +- for 2021, da de ikke reduserte overføringstariffene for 2021. Dette vil si at selskapet har tatt inn ca. 5 millioner for mye fra kundene i dette tidsrommet.

At selskapet har drevet dårlig har med at avkastningsprosenten for selskapet har vært dårlig.

Driver du en bedrift så ønsker du at den skal gi avkastning. Nå når selskapet ikke greide å drive selskapet med pluss i avkastning, så gjør de noe med avskrivningstiden i selskaper for å prøve å komme over 0 %. Når selskapet går under aksen 0 og beveger seg på minus, så er dette ikke bra for kundene og selskapet går dårlig.

Myndighetenes siste beregning viste at selskapet hadde minus 0,62 % avkastning i gjennomsnitt de siste fem årene, som omhandler tidsrommet 2015–2019. Er avkastningen på minus i gjennomsnitt over en periode på 5 år, da gir myndighetene støtte ( «u-hjelp») til selskapene som beveger seg under null. Uvdal Kraftforsyning SA fikk kr 1.201 mill. fra myndighetene i 2019. Dette kan de sanere mot eventuelt for mye merinntekt fra før, som er tatt inn fra kundene.

Altså fordi selskapet drives dårlig, så må kundene også betale for dette. Selskapets avkastning de siste fem årene som var 2015-2019: +2,23%, +2,21%, -4,91%, -1,2% og -1,2 prosent. Gjennomsnittet blir da -0,62%, som utgjør 1.201 millioner fra myndighetene som selskapet kan hente inn fra kundene, fordi de driver selskapet dårlig og dårlig avkastning for selskapet.

Dette medførte at de fikk 1.201 millioner fra myndighetene i 2019. Dette kunne de så trekke fra (sanere) på allerede for mye merinntekt ca. 5. mil. fra kundene, så kundene har betalt allerede for dårlig drift av selskapet og selskapet skylder kundene fortsatt 3.8 millioner. Derfor må selskapet sette ned overføringstariffene (nettleien).

Så det styreleder informerer kundene om medfører etter mitt skjønn ikke riktighet. Selskapet leverte inn en plan for mer/mindre inntekt for årene 2017–2021 til myndighetene hvordan de skulle holde tariffene mest mulig i balanse og bevege seg mot kr 0. At differansen mer/mindreinntekt kan avvike på +- 200/300 tusen er forståelig ut fra svingende temperatur om vinteren. Myndighetene gir støtte til selskapet Uvdal Kraftforsyning SA også for 2020 på ca. 0,5 millioner, fordi selskapet har hatt en negativ avkastning for årene 2016–2020 på – 0,28 %. Da er det tatt hensyn til hva selskapet har fått for 2015–2019.

Hvis UKF ved styreleder mener at grunnen til merinntekt var endret avskrivningstid på nettanleggene fra 2019, som eventuelt da medfører redusert tillatt inntekt for årene 2019 og 2020 osv. Derfor reduseres selskapet overføringstariffene til kundene er dette underlig og ikke riktig. Ut fra inntektsrammen (IR), så viser dette ikke riktighet. IR var i denne perioden på henholdsvis 11,232 millioner (2018), 11,939 millioner (2019), 12,257 millioner (2020). 11,927 millioner (2021) og 12,736 millioner (2022).

Dette viser det motsatte av hva styreleder mener og bekrefter min bekreftelse på at de bevisst har tatt inn for mye fra kundene. De skulle allerede satt ned tariffene og har ikke beveget seg mot null i merinntekt. Oppfølging av plan har de ikke gjort, men drevet selskapet med å ta inn mer penger fra kundene og sier at de driver selskapet bra. Hadde en selger solgt en maskin til 1 million kroner, men sendt regning til kjøper på 2 millioner kroner, for å benytte pengene i selskapet til andre ting en stund, så forstår alle at det ikke er riktig og er bra.

At selskapet satte ned overføringstariffen fra 1.4.2021 har med at de fikk et annet tilskudd fra staten som kalles utjevningstilskudd for at overføringstariffen var en av de høyeste i landet. Bemerker at dette tilskuddet ikke har noe med merinntekten over å gjøre.

Så til alle kunder i Uvdal Kraftforsyning SA. Nedsettelse av overføringstariffer fra 1.1.2022 er ikke det styreleder skriver om på Facebook til dere. Årsaken er nok at de må betale tilbake penger, for at de har tatt uberettiget for høye overføringstariffer (nettleie) fra sine kunder over flere år og ikke fulgt regelverket.

Ut fra offentlige dokumenter hos NVE har dette blitt forespeilet fra NVE i 2021 til Uvdal kraftforsyning SA og blir da eventuelt et vedtak om merinntekten. Da blir sikkert dette også meroffentlighet, etter offentleglova §11 og et dokument som ligger på NVE.

Fakta og ærlighet er vel kanskje det beste å fortelle til sine kunder.