Ler av malplassert veiskilt

Arne Jon Isachsen har hytte på Smådøl og reagerer på det han mener er et svært feilplassert skilt.