Nå står vaksinering for døren, og det er Fylkesmannen som koordinerer dette arbeidet for kommunene. Vaksinasjon er jo i seg selv en gladnyhet.

Vi har fått frist til den 18.12. Vi fikk muntlig varsel om dette i et digitalt møte med fylkesmannen torsdag 10.12, og brevet kom 14.12.

Beslutninger tas raskt, og iverksettes fort. Det har kjennetegnet tiden etter 12. mars og er utfordrende og krevende.

Da er det betryggende å vite at vi har et planverk i bunnen, og det mest relevante i denne sammenhengen er kommunens Pandemiplan. Den ble sist revidert i 2017, og bygger på nasjonale planer. Der kommer det godt fram hvem som har ansvaret for hva.

Så er ingen situasjon lik, og denne pandemien er helt ny for oss. Imidlertid er det likhetstrekk med tidligere vaksinasjonsprogrammer, som gjør at vi ikke starter fra et 0-punkt. Vårt fremste fagmiljø når det gjelder vaksinasjon, er kommuneoverlegene og helsesykepleierne. De vil være vårt fremste fagmiljø også i denne vaksineringen.

Så vil dette være i et omfang som er veldig personellkrevende, og som vil kreve bistand fra alle kommunens miljøer, både i forhold til helse, logistikk og infrastruktur.

Oppsummert:

· Vi er i full gang med planlegging, og svarer opp Fylkesmannens bestilling innen fristen 18.12.2020.

· Vi frikjøper en helsesykepleier et halvt år fremover for å koordinere arbeidet med vaksinering. Helsesykepleierens nåværende oppgaver vil bli dekket opp.

· Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Personalsjef og assisterende rådmann Hilde Enget er den som sørger for at prinsipielle avklaringer fra arbeidsgruppen kan tas fortløpende i ledergruppen.

· Vaksinasjon og informasjon rundt dette arbeidet vil fra nå av være en ukentlig, fast post i møter i rådmannens ledergruppe.

· Vi vil lage og gjennomføre en god plan for informasjon ut mot befolkningen som vi vil oppdatere kontinuerlig.