– Det er helt uaktuelt å samarbeide med Senterpartiet

Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Nore og Uvdal, Jan Gaute Bjerke, er klar i sin tale når han omtaler mulig samarbeid mellom partiene i bygda.