1 av 87(!) representerer Numedal neste år: – Hvordan skal de kunne vite om våre utfordringer?

Rollag Sps toppkandidat i kommunevalget er meget bekymret over hvem som skal tale Numedals sak i Viken fylke.