Sentrumstrafikk, utdanning og attraktivitet: Dette er de opptatt av i valget

Vi har spurt en næringsdrivende, en pensjonist og en student hvilke saker de synes er viktig for de i valgkampen.