Disse temaene var viktige for ungdomspartiene på skolevalgdebatten

Årets skolevalgdebatt på Kongsberg videregående skole dreide seg i størst grad om miljø og bærekraftighet. Pant på snusbokser, slutten på «oljeeventyret» og buss på kommunal regi er noen stikkord.