Valgvinner i Kongsberg i 2019 var Senterpartiet. Slik var det over hele landet, med en samlet framgang fra tidligere lokalvalg på 5,9 prosentpoeng (pp). Hovedforklaringen på dette, ifølge de fleste valgforskere, var Senterpartiets klare holdning mot sentraliseringen som høyrepartiene i regjering turer fram med. I vår kommune har vi også blitt sterkt berørt av denne sentraliseringen, og vår ordfører Kari Anne Sand har vært framoverlent og på. All ære til henne for dette. Protest mot sentraliseringen er blant de mange sakene der SV og Sp i årevis har stått sammen, på Stortinget, i fylker, i lokalsamfunn.
Valgvinnere i 2019 på nasjonal basis var også MDG (fram 2,3 prosentpoeng), SV (fram 2,0 prosentpoeng) og Rødt (1,8 prosentpoeng). De andre tradisjonelle partiene hadde alle tilbakegang.

På Kongsberg gikk Sp fram med hele 17,6 prosentpoeng siden forrige valg, det er en voldsom og imponerende framgang. MDG gikk fram med 2,7 prosentpoeng, SV med 2,0 prosentpoeng. Vi var lykkelige i SV, vi tenkte at dette er grønn framgang! Trenden var klar – rødgrønt samarbeid fra grunnen av, over hele landet, vi skal klare å snu høyrevinden i 2021! Med slike resultater på grunnplanet i lokalvalg, skal stortingsvalget i 2021 gi resultater. Ny politikk fra bunn til topp, tenkte vi. Vi leste lokallagsprogrammet til Senterpartiet, vi leste programmet til MDG og Ap, her var det sammenfall i store mengder. Rødgrønn politikk!


Riktignok hadde Ap i Kongsberg gått noe tilbake fra forrige valg, 3,3 prosentpoeng. Mens Venstre, som sitter i regjering, gikk tilbake med hele 5, og Kongsberglista – som har sin eksistensberettigelse i misnøyen med byggingen av Krona – med hele 10,9 prosentpoeng. Denne bevegelsen i velgermassen gjorde oss enda mer optimistiske med tanke på en rødgrønn koalisjon i Kongsberg kommune.


Vi tok kontakt med Sp, men de svarte ikke på henvendelser. Heller ikke MDG. Så leste vi i avisen at Sp ikke ville snakke med oss, fordi vi var et fløyparti. Et fløyparti!
Dette «fløypartiet» fikk 37 % av stemmene i Nordkapp, 32,6 % i Gamvik, 22,2 % i Berlevåg, 31,6 % i Tolga, 23,2 % i Rauma, 18,2 % i Vaksdal, 18,0 % i Tinn, 16 % i Tromsø. Dette viser at SV i likhet med Sp er et parti man regner med i distriktene. I kampen mot sentraliseringen, og i mange andre spørsmål.
Siden vi ikke fikk svar på vår henvendelse, gikk vi sammen med Ap i et tilbud, slik Ap har fortalt om i Lp og på Facebook. Det førte altså ikke fram. Senterpartiet i vår kommune vil ikke samarbeide til venstre. De vil ikke ha et rødgrønt samarbeid.
Det er klart vi er skuffet, men kanskje aller mest forundret over Senterpartiets prioriteringer etter dette valget.