Politikk, er makt.

Posisjon og innflytelse, JA TAKK!

Vårt «demokrati»,

den tid er forbi,

da vi velgere hadde noe å si!

Hilsen Kari