Kommunene understreker at de har gode rutiner med drikkevannet

Alle i Numedal og Kongsberg skal være trygge på at vannet i springen kan drikkes, for alle kommunene har strenge regler for testing og vedlikehold.