Saken ble tatt opp under eventuelt-posten i formannskapet.

Anders Næss (Kbl) som i ordførerens fravær ledet møtet, spurte kommunedirektør Per Morstad om hva som gjenstår for å løse flokene omkring vannverket som er tilknyttet til det blivende boligfeltet i Jondalen.

– Vannverket og boligfelt i Jondalen begynner å ligne en «never ending story», sa Næss og viste til et spørsmålet har sendt til Morstad i god tid før møtet.

Har vært på befaring

Kommunedirektør Per Morstad fortalte at han har på invitt fra det lokale bygdelaget vært på en befaring i Jondalen for å gjøre seg kjent i den delen av kommunen og med planene som finnes på stedet.

– Her ble byggefeltet et tema. Vi har hatt noen møter internt etter denne befaringen. Jeg ser at det er en historie her – og at den er litt kronglete. Det er snakk om store investeringer, men det er vedtak som politikerne har prioritert, oppsummerte han.

Til Næss' spørsmål nevnte han to hovedutfordringer for veien videre.

Juridisk avklaring

Det første handler oppgjøret etter klausulering av grunn. Et vannverk begrenser fremtidig bruk av grunnen i tilsigsområdet for å hindre forurensing. Dette må kompenseres.

– I første rekke står det på å få til en avtale med grunneier. Dette må vi prioritere. Det handler så vidt jeg kan se om betalingstidspunktet, etter som det står en del forutsetninger om fremdrift. Blant annet at «Grunneierne tilkjennes erstatning når vannverket er realisert», sa Morstad.

Dette ble sist redegjort for i Utvalget for miljø og utvikling i 2022.

En annen kneik for boligfeltet er bestemmelsen som sier at fem tomter må være solgt før det blir oppstart av anleggsarbeider.

– Så er det spørsmål om økonomi her – kommunestyret har økt rammene, men dette blir ikke billigere etter hvert som tiden går. For å få en avklaring videre må vi nok ut i markedet med en konkurranse, sa Morstad.


Anbudskonkurranse

Det er først etter en anbudskonkurranse at kommunen får en konkret kostnad for vannverket på bordet – og når denne kommer må det tas en konkret avgjørelse.

Saken har vært en gjenganger i kommunale irrganger i lang tid. Sist den var til politisk behandling – i 2019 – kom det fram at det blir langt dyrere enn antatt å lage et vannverk i bygda.

Den opprinnelige prislappen var drøyt 13 millioner kroner, flertallet hevet budsjettet med åtte millioner kroner, slik at det nå står 21,3 millioner satt av til formålet.

Interessen for å bygge

For noen år siden var det stor entusiasme og mange interessenter for husbygging i Jondalen. Bygdelaget argumenterer med godt samhold, at det er gåavstand til skole, barnehage og fritidsaktiviteter i et landlig område som kun ligger et kvarters reise fra sentrum av Kongsberg.

Men det har også vært signaler om utålmodighet og at dem som var gira på å bygge, begynner å miste gnisten.

Byggefeltet i Jondalen er heller ikke helt enstemmig. Både Høyre, Venstre og SV var i forrige runde i kommunestyret skeptiske til å bruke enda mer penger på å subsidiere utviklingen i bygda.

Boligfeltet

  • I november 2016 vedtok et enstemmig kommunestyre reguleringsplanen for et nytt boligfelt i Jondalen.
  • Her er det plass til 20 eneboliger og tomtestørrelsen ligger på mellom 800 og 1.700 kvadratmeter.
  • Området ligger i hjertet av bygda og har umiddelbar nærhet til skole, barnehage og idrettsanlegg.

Les mer om den brokete ferden etter vedtaket om nytt boligfelt – de eldste artiklene nederst: