Gå til sidens hovedinnhold

Vanskjøtsel av eldre i Kongsberg?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For noen år siden var det kommunestyremøte i Efteløt. Der ble vyene om livsløpsboliger igjen fremmet, men med tillegg om at Skavanger og Solstad skulle nedlegges. 42 boliger på Edvardsløkka skulle erstatte eksisterende sykehjemsplasser. For de som ikke kjøpte seg bolig der, var det mulig å leie for 11.000 til 14.000 i måneden.

Jeg stilte da spørsmål: Hva med de som ikke har råd til å betale disse brutale summene for å bo der, men som hadde behov for et slikt bosted. Og svaret var: Selvfølgelig skulle det ikke bygges slik at noen ikke hadde råd til å bo der.

Prisene som oppgis nå, er fra 11.000 til 14.000 for å leie. Så mye for å prate vekk DET problemet.

Mitt neste spørsmål var: Når man legger ned plassene på Solstad og sykehjemsplassene på Skavanger, hvor skal folk som har behov for sykehjemsplass plasseres? Edvardsløkka ville jo være opptatt av folk som eide eller leide leilighet der?

DET spørsmålet fikk jeg IKKE svar på.

Det går forlydender om at folk som har søkt om å flytte til Solstad til de ledige leilighetene, ikke får adgang til det. Derfor er det ubesatte leiligheter der som slektninger av avdøde må betale. Hensikten er selvsagt å tvinge folk til de grisedyre leilighetene på Edvardsløkka. Hvilket selvsagt er i tråd med velgernes og brukernes interesser. Eller hva? Håper jeg har hørt feil.

Verken det politiske flertallet eller rådmannen er interessert i at behovene til pasientene blir dekket. Derfor den konstante underbudsjetteringen. Ingen andre instanser i kommunen blir underbudsjettert, noe som heller ikke er lov. Bortsett fra hva angår helse og omsorg. Der gjør man som man vil!

Jeg har fremmet forslag om at prisene på Edvardsløkka ikke skal overstige 8.000 i md., noe som vil medføre en subsidiering i størrelsesorden 1.1 mill./år for 21 leiligheter. I tillegg vil jeg, for n-te gang, foreslå en utsettelse av den unødvendige brua over elva ved Hellebæk, som vil beløpe seg til (nylig anslått) 60 mill. Disse 60 mill. vil over en 25-års periode, med 3 % rente, medføre en ekstra driftsutgift på ca. 3.5 mill. pr. år i 25 år, i tillegg til vedlikehold i millionklassen.

Vi har råd til å bruke 5 mill. av disposisjonsfondet (Som skal være nødkapital) til pre-såkornfond, noe som er å gå på travbanen med andres penger, for så å skylde på hestene når penga er borte. Men å ta vare på våre syke og eldre pleietrengende, nei, hva tror dere? Disse folka er jo bare en utgift, må vite.

Dropp brua, og vi får 4-4.5 millioner ekstra i året til HO. For eksempel til redusert husleie på Edvardsløkka og fortsatt drift av eksisterende sykehjem. Prognosene er stigende for folk over 80 år, og mellom 15 og 20 % av disse vil ha behov for sykehjemsplass. Mens Kongsberg bygger NED antall plasser.

Jeg vil henstille til politikerne om å følge loven. Der er behovene som skal definere bevilgningene i henhold til loven. Men ikke her i byen. Her skal bevilgningene definere behovene.

I henhold til til det 4. bud skal du ta vel vare på din far og din mor, og du skal lenge leve i landet.

Fortsetter det slik som i Kongsberg, blir det en del politikere som får kort levetid.

Kongsberg kommune gjør som i psykiatrien, der legger de ned plasser over en lav sko, og lar folk bli så syke før de får hjelp at de går ad undas. En problemstilling jeg for øvrig skal ta opp i et senere leserbrev.

Kommentarer til denne saken