67 siktet i stor politiaksjon mot ulovlige våpen

Av

67 personer er siktet og 2.361 våpen beslaglagt i en politiaksjon mot ulovlige våpen. Det er opprettet straffesaker mot flere ansatte i politiet og Forsvaret.

DEL

(Tønsbergs Blad) Politiet orienterte om etterforskningen på en pressekonferanse i Tønsberg onsdag.

– Som et resultat av den omfattende etterforskningen er det tatt beslag i betydelige mengder våpen over store deler av Sør-Norge. Det er blant annet gjort større beslag hos personer som definerer seg som våpensamlere, sier Lena Reif, leder for Felles enhet for etterforskning og etterretning i Sørøst politidistrikt.

Etterforskningen har blant annet avdekket mangelfulle rutiner i både politiet og Forsvaret. Det er avdekket straffesaker mot flere personer som arbeider i politiet og Forsvaret.

–Dårlige rutiner i både Forsvaret og politiet kan være en medvirkende årsak til omfanget av den ulovlige virksomheten. Flere av våpnene er underslått fra destruksjon i Forsvaret. Både i Forsvaret og politiet er det gjort tiltak for å påse at man har bedre kontroll på våpen, sier Skule Worpvik, seksjonsleder for spesiell etterforskning.

Gir grunn til bekymring

Politiet mener funnene gir grunn til bekymring når det gjelder registrering, destruering og plombering av våpen.

– Tilgangen til ulovlige våpen er stor, og det er bekymringsfullt med tanke på skadene disse våpnene kan utgjøre om de havner i feil hender. Dette har vært en målrettet satsing på tvers av flere politidistrikt for å ta bedre grep om våpenforvaltningen i Norge, sier Worpvik.

(Saken fortsetter under bildet)

BILLIG: Ifølge etterforskningsleder Skule Worpvik er våpen i det illegale markedet rimeligere i Norge enn ellers i Europa. – Det indikerer at det er en del våpen i omløp her, sier han.

BILLIG: Ifølge etterforskningsleder Skule Worpvik er våpen i det illegale markedet rimeligere i Norge enn ellers i Europa. – Det indikerer at det er en del våpen i omløp her, sier han. Foto:

Bare én av de over 30 sakene har vært sporet til Vestfold.

– Den saken er for øvrig henlagt, sier Skule Worpvik, som kan legge til at det er flere saker under oppseiling i etterforskningssystemet.

Seksjonslederen kan videre fortelle at ingen av de beslaglagte og undersøkte våpnene har spor etter bruk til kriminelle handlinger, utover at det er ulovlig å eie ikke-registrerte dødelige skytevåpen i Norge.

– Men vi har fått informasjon i løpet av dette etterforskningsprosjektet at det er kjøpt våpen som er brukt til kriminell virksomhet. Dette er under etterforskning. Alle våpnene som er beslaglagt er eller skal undersøkes av Kripos.

Mange våpen i Norge

Etterforskningslederen legger ikke skjul på at det sammenslåtte politidistriktet har hatt betydning for ressurstilgangen i saken.

– Vi er rett og slett blitt mer robuste, sier Skule Worpvik.

Under pressekonferansen fremkom det at politiet kom over våpen ferdig priset i euro.

– Vårt inntrykk er at våpen er noe billigere i Norge enn ellers i Europa. Det indikerer at det er en større mengde våpen for salg i Norge, sier etterforskningslederen.

Operasjon Bonanza

Fire hovedområder innen sakskomplekset:

■         Salg av uregistrerte våpen

■         Underslag av våpen fra Forsvaret frem til 2016

■        Uriktig innmelding av deaktiverte våpen

■        Våpensamlere som innehar ulovlige samlinger

Ved utgangen av april er status følgende:

■         2 361 våpen beslaglagt (av disse er 1815 uregistrerte/ulovlige våpen)

■        67 siktelser 

■         Enkelte av de siktede er godkjente våpensamlere

■         Enkelte av de siktede har tilknytning til Forsvaret

■         Enkelte av de siktede har tilknytning til politiet

■         19 saker er fortsatt under etterforskning i Sør-Øst politidistrikt

■         16 saker er oversendt andre politidistrikt

■         9 er ilagt bøter som følge av etterforskningen

■         17 har fått avsagt dom som følge av etterforskningen

Etterforskning

■         Etterforskningen er ledet av Skule Worpvik ved Sør-Øst politidistrikt

■         Politidistrikter i Oslo, Øst, Agder og Innlandet har deltatt

■         Den enkelte straffesak er behandlet av det politidistrikt der lovbruddet har funnet sted

■         De fleste sakene er ferdig etterforsket og det er tatt ut 67 siktelser

Artikkeltags