Visste du at 2022 er frivillighetens år? På lørdag markerer Kongsberg turistforening og Kongsberg Røde Kors dette i Storgata.

«Våre frivillige bidrar med tusentalls timer hvert år til glede for mange i lokalsamfunnet. Det å være frivillig bidrar til en meningsfull fritid, både for den som er frivillig og de personene man møter som frivillig. Mange lurer på hva man kan bidra med, så kom innom oss på lørdag så kan du få høre mer om det! Vi står i Storgata mellom kl. 11.00 og 14.00. Kom innom for en god prat og en kopp kaffe» sier Einar Hydal, arrangementsansvarlig og frivillig i Kongsberg Røde Kors.

«VÅR DAG sammenfaller med Røde Kors-dagen, en dag med økt fokus på førstehjelp. Vi ønsker å minne om hvor viktig det er at flest mulig kan førstehjelp. Du vet aldri når du får bruk for det. Den viktigste førstehjelpen er den du hyppigst vil få bruk for, som å håndtere brudd og sårskader, samt direkte livreddende førstehjelp som hjerte-lunge-redning og bruk av hjertestarter. Røde Kors tilbyr gratis digital førstehjelp i mai. Kom innom standen vår så får du mer informasjon om dette. Du kan også besøke facebooksiden vår» avslutter Einar.