…i Kongsberg by nå og skaper forventning. Det samme kan ikke sies om nybyggene som tar form i Hasbergtjerndalen/Haspa. Der viser det seg dessverre at skeptikerne får mer og mer rett: Det blir ikke miljøtilpasset, det blir ikke hensynsfullt, den gamle og verneverdige bebyggelsen og rommet mellom Kirketorget og Korpemoen påføres tung, synlig belastning. Foreløpig kan man også gremme seg på studentenes vegne, de som skal holde til der og oppleve seg motivert og inspirert til studier og til samfunnsengasjement.

Løsningen er også sørgelig utgått på dato. «Få land i Europa bygger så mye nytt som Norge. I et miljøperspektiv er det problematisk. Det mest miljøvennlige vi kan gjøre er å utnytte de arealene vi har best mulig, løse nye behov uten nybygg, og heller bygge om eller bygge til», sier Statsbygg i forbindelse med sin årsrapport for 2018.

I mars holdt fylkeskommunen den store og godt besøkte konferansen «KulturarvBuskerud 2019». Ikke mange Kongsberg-utbyggere fikk med seg at myndigheter og entreprenørrepresentanter der snakket om og viste til gode felles prosjekter for utvikling av nye bygg og byrom i forståelse med gammel bygningshistorie og kulturarv. Gode eksempler fra prosjekter i arbeid ble presentert! Det ble påpekt viktigheten av å snakke ordentlig sammen, fra både entreprenørers og vernemyndigheters side. Riksantikvarens bystrategi og kulturarv som ressurs i by- og tettstedsutvikling ble presentert, med mye ny og spennende informasjon. Gode eksempler på utvikling i samspill med bevaring ble lagt fram, også fra Buskerud, men ikke fra Kongsberg.

Vårt mål her i Kongsberg bør være å ha gode eksempler å vise til ved neste korsvei. Derfor bør vi lære av de dårlige valgene og se framover. Det er gledelig at byantikvarstillingen i kommunen opprettholdes, det politiske miljøet må hegne om og styrke denne funksjonen i tida som kommer. Det står mye på spill, både i byen og utenfor.

I Rødt Kongsberg ønsker vi oss gode og miljøriktige vurderinger av behovene for nybygg. Vi vil fortsatt kjempe for å øke bevisstheten om de unike kulturarvverdier vi er så heldige å ha her i kommunen. Vi vil bidra til at dette er noe vi kan være enige om å være stolte av, og beskytte. Som lokalsamfunn trenger vi å lytte til fagfolk som kan noe om dette, til erfaringer fra gode løsninger andre steder. I mellomtiden må vi sette en fot i bakken og ikke produsere flere dårlige eksempler, verken i Haspa eller andre steder.