(Drammens Tidende)

– En stresset og utålmodig bilist kan fort bli en farlig bilist, sier UP-sjef Runar Karlsen. Han og kollegene står som alltid klare for sommerferien starter.

Målet er å forebygge alvorlig personskade og omkomne i trafikken. For erfaringsmessig er det flere alvorlige ulykker i sommerhalvåret enn ellers.

Det samme gjelder grove fartsovertredelser og kjøring i ruspåvirket tilstand.

Europeisk aksjon

Derfor retter UP snart fokuset mot hovedveiene.

Særlig i uke 28 og 32 bør du følge ekstra nøye med på speedometeret. Da deltar nemlig UP i det europeiske samarbeidet «Safe Holidays Operation».

Det betyr mer politi på de største veiene i Norge – både uniformerte og sivile.

– Vær derfor hensynsfull og oppmerksom i sommertrafikken. Og hold riktig fart, kjør rusfri og bruk alltid setebelte, er Karlsens klare sommerbudskap.

Under får du full oversikt over hvor mye du risikerer å få i bot ved å kjøre for fort. I verste fall blir du fotgjenger.

Bøtesatser og førerkortbeslag:

Når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er:

 • Til og med 5 km/t = 800 kroner
 • Til og med 10 km/t = 2.100 kroner
 • Til og med 15 km/t = 3.800 kroner + To prikker
 • Til og med 20 km/t = 5.500 kroner + Tre prikker
 • Til og med 25 km/t = 8.500 kroner + Tre prikker
 • Mer enn 25 km/t = Førerkortbeslag

Når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

 • Til og med 5 km/t = 800 kroner
 • Til og med 10 km/t = 2.100 kroner
 • Til og med 15 km/t = 3.400 kroner
 • Til og med 20 km/t = 4.700 kroner + To prikker
 • Til og med 25 km/t = 6.400 kroner + Tre prikker
 • Til og med 30 km/t = 8.500 kroner + Tre prikker
 • Til og med 35 km/t = 10.200 kroner + Tre prikker
 • Mer enn 35 km/t = Førerkortbeslag

Når fartsgrensen på motorveien er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

 • 36 km/t til og med 40 km/t = 10.650 kroner + Tre prikker
 • Mer enn 40 km/t = Førerkortbeslag

NB: Fører med prøveperiode (klasse B) skal registreres med dobbelt antall prikker for hver overtredelse.