Nå er miljøgata i Veggli åpen

ÅPNET: Miljøgata i Veggli ble offisielt åpnet avFylkesvaraordfører Olav Skinnes tirsdag formiddag.

ÅPNET: Miljøgata i Veggli ble offisielt åpnet avFylkesvaraordfører Olav Skinnes tirsdag formiddag. Foto:

Tirsdag var det duket for høytidelig åpning av miljøgata i Veggli.

DEL

Fylkesvaraordfører Olav Skinnes sto for snorklippingen.

– Nå blir det bedre for gående og syklende, sa Skinnes under åpningen.

Buskerud fylkeskommune satser på trygge og trivelige tettsteder og i den anledningen har

Rollag kommune fått fire millioner kroner av Buskerud fylkeskommune til sentrumsprosjektet. Sentrumsprosjektet har bestått i å lage fortau, gjøre veibanen smalere, sette ned fartsgrensen til 40 kilometer i timen og bygget fartsdumper.

-Målet var å legge til rette for mer fysisk aktivitet i området og lage et tettsted som er både trygt og trivelig,  sa Skinnes.

I fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveier 2013 – 2017er det satt av 12,5 millioner kroner til miljøtiltak, derav 10 millioner kroner til «trygge og trivelige tettsteder».

Bakgrunn var at noen viktige fylkesveier går gjennom tettsteder med til dels stor trafikk, og dårlige forhold for gående og syklende.

I satsingen ble det valgt å prioritere tre steder i Buskerud:

  • Tofte i Hurum (fv. 281)
  • Krøderen Krødsherad (fv. 280)
  •  Veggli (fv. 40)

Rollag kommune har stått for planlegging, og gjennomføring av prosjektet, mens Statens vegvesen har bidratt med å få på plass tekniske løsninger.

LES OGSÅ:

Artikkeltags