Denne helgen er det 20 år siden vi innviet hytta vår på Vegglifjell. Det har vært fine år med fordelen av flott natur.

I leserbrevet i Laagendalsposten 25/10, sier lederen av Vegglifjell Utvikling AS, Thor Espen Haugen, «de fordelene hytteeierne i dag tar som en selvfølge, helt eller delvis vil forsvinne» dersom politikerne velger å si nei til de fremlagte utbyggingsplanene på Vegglifjell.

Hvilke «fordeler, som hytteeiere i dag tar som en selvfølge, vil helt eller delvis forsvinne» blir da spørsmålet.

Er det «Skisenter, snøkanoner, skistue og skiheis»?
Sist jeg sjekket var skisenteret intakt oppe i Killingdalen, og jeg har vanskelig for å tro at senteret er avhengig av ytterligere utbygging for å bestå som nå.

Er det «Etablering av skistadion og sprintløype»?
Er ikke det allerede inkludert i eksisterende utbygging av Veggli Fjellpark? Skistadion er dermed ikke avhengig av ytterligere utbygging. Personlig synes jeg det var bra før lysløypa kom. En skitur med hodelykt er å foretrekke i mine øyne, fremfor den lysforurensningen en lysløype representerer.

Er det «Opparbeidelse av et betydelig antall ski- og løypetraseer»?
Trenger virkelig Vegglifjell flere ski- og løypetraseer? Hva med økt belastning på eksisterende fauna og flora som følge av det?

Er det «Løypekjøring»?
Jeg har sjelden eller aldri hørt kritikk av løypekjøringen på Vegglifjell. Det er nytt for meg dersom økonomien knyttet til løypekjøringen er avhengig av ytterligere hytteutbygging på Vegglifjell.

Er det «Bygging og oppgradering av veier»?
Med redusert utbygging blir det mindre behov for bygging/oppgradering. Det er uansett logisk at kostnader knyttet til bygging/oppgradering blir å belaste nye hytteutbygginger. Dagens veinett har god kapasitet for eksisterende hytter. Jeg tror ikke veistandarden blir dårligere ved mindre hytteutbygging på Vegglifjell, snarere tvert imot. Dagens anleggstrafikk representerer en betydelig belastning på veiene opp på Vegglifjell, noe som vil fortsette så lenge utbyggingene foregår.

Er det «Vann- og avløpsselskap»?
VEVAS har min fulle tillit. Jeg har vanskelig for å tro at VEVAS er avhengig av ytterligere hytteutbygging for å bestå. Men det vil sikkert bli behov for utvidelse av vann- og avløpsselskap dersom nye hyttefelt bygges ut. Det finnes eksempler andre steder på Østlandet der ekstrem hytteutbygging har brakt eksisterende avløpssystem på grensen til kollaps, og der ingen tar ansvaret for nødvendig kapasitetsøkning.

Er det «Fremføring av strøm i fjellet»?
Jeg har vanskelig for å tro at hytter som i dag har innlagt strøm, vil miste eller får dårligere strømtilbud som følge av redusert hytteutbygging på Vegglifjell. For meg er det utenkelig at strømleverandør/netteier skulle måtte legge ned dersom ikke Vegglifjell blir videre utbygd.

Er det «Etablering av høydebasseng for å sikre brannvesenet nødvendig vann ved en eventuell krisesituasjon»?
Jeg har ikke hørt om slike krisesituasjoner på Vegglifjell. Og det finnes flere småtjern og vann på Vegglifjell, som brannvesenet kan benytte, og dermed ikke være avhengig av et kostbart høydebasseng med tilhørende ledningsnett. Brannvesenet hadde ingen problemer med vanntilgang da vår gamle hytte brant ned for ni år siden.

Er det virkelig slik at man er avhengig av videre hytteutbygging på Vegglifjell for å finansiere allerede opparbeidet infrastruktur på fjellet? Vegglifjell Utvikling AS mener øyensynlig det. Det er naturlig å etterlyse dokumentasjon som underbygger det.

Jeg har tillit til at de folkevalgte i Rollag ikke lar seg påvirke av Haugens skremselspropaganda.