Løkkejordbruket rundt byen er noe helt særegent for Kongsberg. Helt fra sølvverkets start i 1623 og fram til rundt 1960, var løkkelandskapet viktig for matproduksjonen.

Store endringer

Våren 2016 starter anleggsarbeidene i Sellikdalen, i forbindelse med byggingen av ny E134 fra Saggrenda til Damåsen.

– Store deler av området i Sellikdalen vil bli endret og mange av løkkene vil bli borte når E134 bygges, sier nabokontakt for veiprosjektet, Janne Schumann.

Ifølge Schumann har ikke løkkene i dette området tidligere blitt dokumentert. Det er de nå. For i store utbygginger, som nye E134 Damåsen-Saggrenda, kreves det at det utarbeides en rapport som dokumenterer kulturminner i det berørte området.

I fjor høst la Buskerud fylkeskommune fram en rapport om 16 løkkelandskapsområder i Kongsberg som bør bevares. Løkkene som finnes i Sellikdalen var ikke en del av denne rapporten.

Løkkevandring

Førstkommende søndag, 1. november, arrangerer Statens vegvesen, i samarbeid med Kongsberg kommune, turistforeningen, Lågdalsmuseet og Buskerud fylkeskommune, løkkevandring i Sellikdalen.

I alt blir det tre guidede turer i området. Oppmøte er i gymsalen på Wennersborg skole. Her vil Statens vegvesen informere litt om anleggsarbeidet, før turen går ut for å oppleve løkkelandskapet. Turen er beregnet å ta ca. halvannen time og foregår i kupert terreng.

Det er også laget en brosjyre med oversikt over løkkelandskapet i Sellikdalen, der alle kulturminnene er beskrevet. Flere av løkkene er intakte og tydelig avgrenset med steingjerder.

Det blir merket løype for dem som ønsker å vandre på egen hånd. Det vil henge plakater med informasjon ved hvert enkelt kulturminne langs løypa. Dette blir hengende til det blir snø og is i terrenget.