Bli lys, sa de ... og etter hvert ble det lys

Etter ett år med fram og tilbake, kom Nettpartner til Ljøterudveien onsdag for å montere gatelys.