Gå til sidens hovedinnhold

Veien videre for industriklynger

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det viktigste for folks trygghet og hverdag er å ha et arbeid å gå til. Korona-epidemien har virkelig satt oss på prøve, og vi er ikke ferdig med epidemien.

Nå starter veien ut av krisen. Permitterte og arbeidsledige skal tilbake i jobb. Men fortsatt er det behov for avbøtende tiltak i næringslivet. Flyindustrien sliter, også reiselivsnæringen. Finansminister Jan Tore Sanner har kommet med ny krisepakke. Det foreslås en ny runde med lønnsstøtte til bedrifter som tar tilbake egne permitterte tilbake i jobb. Ordningen med lønnsstøtte utgjør rundt 300 millioner. Permitteringsperioden er nå satt til 52 uker. Reiselivsnæringen har fått egen kompensasjonsordning, messe- og konferansearrangører foreslås innlemmet i denne.

Det er behov for særskilt støtte til industriklynger i omstilling. Kongsbergindustrien er en slik klynge. Industrien ba statsministeren om hjelp i sommer. Industrien har signalisert at det er behov for kompetanseheving gjennom bruk av data som fører til automatisering og effektivisering av hele verdikjeder.

Både koronakrise og lav oljepris er en stor utfordring og vil være det i flere år fremover. Klyngen med 5.500 ansatte fordelt på ulike bedrifter, og krisen vil føre til færre ansette. Det er gledelig at klyngen nå får mulighet til å utprøve en særskilt pilot for å utvikle kompetanse hos dem som er permitterte. Den økonomiske situasjonen er krevende for mange industribedrifter. Det er gledelig at regjeringen vil benytte ti millioner kroner til et kompetanseløft for den utsatte industriklyngen i Kongsberg høsten 2020. Industrien vil avgjøre hvilken utdanning som er mest relevant for de utsatte bedriftene i klyngen.

Sammen med de store motorene i næringslivet som Kongsbergindustrien er det er et mylder av små og mellomstore bedrifter som utgjør ryggraden i vår næringslivsstruktur. Det har skapt store verdier for Norge. Det må fortsette. Det er viktig å skape flere bedrifter, og stimulere til etablering av bedrifter med økt norsk eierskap. For å lykkes med det må beskatning i Norge være konkurransedyktig med sammenlignbare land. I Høyres nye programforslag går vi inn for å ta bort formuesskatten på arbeidende kapital, og på sikt fjerne hele formuesskatten. Norge trenger flere entreprenører, og flere unge som vil satse, det får vi ikke til ved å skatte mer.

Det er mange muligheter for å skape morgendagens arbeidsplass: Det grønne skifte og digitaliseringen av samfunnet vil skape nye jobber. Et eksempel er den spennende satsingen i Svene i Numedal, N2 Applied, der grønn landbruksteknologi erstatter kunstgjødsel med gjødsel uten ammoniakkutslipp og fossilfri nitrogen.

Det er god tradisjon for samvirke mellom universitet og næringsliv, det må videreutvikles. Kongsberg har vært en modell i så måte. Med Kongsberg Innovasjon som en industridrevet inkubator skulle det ligge godt til rette for utvikling av ny grønn industri og produkter. Høyre vil støtte flere start-up-laber, testsentre og næringsrettet forskning. Vi vi øke Skattefunn-ordningen som er støtteordning for forskning og utvikling i næringslivet.

Det er folk i jobb som skaper de verdiene vi alle nyter godt av, det gir også muligheten til å ha en velferdsstat som er der for oss alle. Derfor er Høyre så opptatt av å legge til rette for næringslivet

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.