– Dette arbeidet var planlagt utført etter at ny E134 er åpnet, forteller byggeleder Svein Borgen i Statens vegvesen.

Etter planen skal deler av den gamle veien bygges om til gang- og sykkelvei. Arbeidene kunne ikke utføres med trafikk på veien.

Les også

Gratulerer med E134

– Krysset mellom ny og gammel E134 ved kjøkkenbutikken skal fullføres og en støttemur skal forlenges. Siste del av Bergmannsveien fra Sølvgruvene og ut i Meheiaveien (gamle E134) skal senkes. Fra dette krysset og vestover til avkjøring Kisgruveveien skal bygges om til gang- og sykkelvei, sier Borgersen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Den nye omkjøringsveien mellom ny og gammel E134 bygges ferdig og spleises inn. Denne veien skal brukes som omkjøringsvei når Vollåstunnelen er stengt for vedlikehold eller av andre årsaker, forklarer Borgersen.

Det er entreprenørene Berthelsen og Garpestad fra Rogaland og NRC Anlegg som skal utføre jobben. De har også deltatt på byggingen av delstrekningen Trollerudmoen-Saggrenda i samarbeid med tsjekkiske Metrostav.

Etter planen skal arbeidene ta cirka to måneder og være ferdig før vinteren.