Veistump til bry – mener kommunen fraskriver seg ansvar

Av

Bent Mikkelsen forteller at han i to år har påpekt hva han mener er ulovlige veiløsninger imellom Skinnarberga og Glitregata. Kommunen har ikke svart, og han undres hvorfor.