Gå til sidens hovedinnhold

Veivalg 2021 i Flesberg elektrisitetsverk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det nærmer seg fristen, 15 januar, for bindende bud på Flesberg elverk (FE). Det blir en krevende øvelse for styret å gi alle alternativer en objektiv og rettferdig vurdering. Skal man fusjonere med Rollag elverk (RE), «selge» til en større aktør eller fortsette alene. Tidligere har styremedlemmer uttalt at når man tar avgjørelser skal det baseres på fakta.

Det som er sagt på eiermøtene gir inntrykk av at styret i FE tror at det er forhandlet bort store summer i fusjonsavtalen med RE. Det blir sagt at det er noe galt med bytteforholdet. En slik mening er i alle fall ikke basert på fakta. Derfor er det fare for at styrets framtidige vurderinger av fusjonsavtalen med RE blir basert på feilinformasjon.

Noen fakta om fusjonsavtalen med RE: (Fra orientering på generalforsamling 10 feb.) Først gjennomførte konsulentfirmaet AFRY en kontantstrømsanalyse. Resultatet var en eierandel på 66,3 % til FE. Man tok også hensyn til selskapenes nettkapital. Da økte FE’s eierandel til 68,6 %. Videre ble det enighet om at RE skal betale 2,5 mill. kr til FE for å korrigere FE’s eierandel til 66,6 %. Det betyr at FE kan bestemme alt som ikke krever et flertall på 2/3.

FE og RE skal bestå som eierselskaper. Det nystiftede selskapet skal hete Felles energi A/S og der skal FE eie 66,6 %. Felles energi A/S får to datterselskaper. Felles Nett A/S drifter strømnettene i FE og RE. Her utgjør verdiene fra FE 73 %. Felles Marked A/S drifter strømsalg, fibervirksomhet og annet i RE og FE. Her utgjør verdiene fra FE 59 %.

Noen betraktninger:

Beregner man eierprosent basert på bokførte verdier for 2018 får man 68,54 %. Dette er nær identisk med framforhandlet splitt.

Noen har hevdet at eierprosenten til FE er for lav og skulle vært opp mot 73 %. Det kommer av at man kun har regnet på nettkapitalen fra RE og FE. Det blir feil. Vi skal fusjonere to hele selskaper. Tar man ikke med verdiene i strømsalg, fibervirksomhet og annet blir verdiforholdet feil. Med forventet verdistigning på 10–30 % etter fusjonen er avtalen meget god både for RE og FE.

Årsaken til at FE og RE skal bestå som eierselskaper, er at alternativet blir uoversiktlig når en skal beholde samvirkemodellen ved avstemminger i et nystiftet konsern.

Dette skrives for at aksjeeierne i FE som leser Lp skal ha riktig informasjon om fusjonsavtalen med RE når andre alternativer skal sammenlignes med den.

Kommentarer til denne saken