Veivesenet møter lokalpolitikerne om veien over heia

Nye E134 ender ved ei smal bru i Saggrendabakkane. Men nå skal den videre.