Gå til sidens hovedinnhold

Velferd og sosial rettferdighet!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et inkluderende samfunn krever aktiv fattigdomsbekjempelse og et sterkt sosialt sikkerhetsnett. Stadig flere barn vokser opp i fattigdom, mens de aller rikeste har økt sine formuer. Et samfunn med små forskjeller er grunnmuren for å bevare tillit mellom folk og vilje til å slutte opp om felles løsninger. Et samfunn med små forskjeller er også bedre rustet til å gjennomføre de endringene som klima- og naturkrisen krever av oss.

De Grønne vil føre en målrettet politikk for et sosialt rettferdig samfunn, der vi bekjemper økende ulikhet, fattigdom og sosiale forskjeller. Velferdsstatens ordninger skal bidra til økonomisk trygghet og en anstendig levestandard for barn, småbarnsforeldre, seniorer og alle som har begrensede muligheter til å delta i arbeidslivet. De ulike ordningene må samordnes godt og gjøres tilgjengelig for de som har rett på dem.

De Grønne vil føre en omfordelende skattepolitikk og offensiv offentlig velferdspolitikk som skaper trygghet i alle livets faser. De Grønne vil sikre et fortsatt sterkt offentlig velferdstilbud til alle. Ideelle og kommersielle aktører kan på noen områder gi et større mangfold og være et positivt supplement, men det er viktig at offentlig velferdsmidler går til å styrke tjenestene og kommer brukerne til gode, ikke til kommersiell profitt.

Det bør bli enklere for mennesker å bruke ressursene sine til det beste for seg selv og andre samtidig som man mottar hjelp fra velferdsstaten. Vårt mål er at flest mulig skal ha mulighet til å leve gode liv, der de får være ressurser for andre mennesker og bidra i sine egne nettverk og til samfunnets utvikling med sine ferdigheter og egenskaper.

Kommentarer til denne saken