Endelig skal det skje noe ved Nytorget! Håper det blir grønt og fint og gjerne med duft fra enkefru Samuelsens frukt- og urtehage. Et spisested bør det også være og en arena for møter, undervisning og debatt.

Selv har jeg gode minner fra Vestsida da jeg kom til byen. Det ble en intens, men kort politisk karriere. På toget var det stands og på Føniks var det stinn brakke og heftige diskusjoner når Ap hadde sine møter. Bevaring av Folkekjøkkenet var en av sakene vi unge dro i gang. Sett i lys av den saken syns jeg arkitektene har truffet bedre denne gangen enn i tidligere byggesaker.

Historia er det viktig å ta vare på, også i denne saken. Men bygg lever og forandres over tid. Det gjør også omgivelsene og andre bygg som en må ta hensyn til. Derfor er det sjelden noen god løsning å kopiere fortida. En må finne en god balanse mellom nytt og gammelt. En må tenke på de behov som menneskene har i dag og hvilken funksjon torget og bygget skal ha i åra som kommer.

Jeg ser at noen har lansert Gamlebyen som navn på Vestsida. Det syns jeg er en god ide og et navn byen fortjener. Da tenker jeg også på Kirketorget som jeg har omtalt noen ganger før. De to torgene bør ses og utvikles i sammenheng. Der er mye ugjort og området mot universitetet fremstår fortsatt som uferdig. Håper noen politikere tar opp den saken også og bidrar til at Gamlebyen får et helhetlig og fint inntrykk tilpasset vår grønne tid.