Gå til sidens hovedinnhold

Velkommen til Kongsberg?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ny omkjøringsvei E134 utenom Kongsberg er fullført. Tilreisende som tidligere ble ført gjennom sentrum blir nå ledet rundt. Det har senket trafikkbelastningen i byen, men skaper også noen utfordringer. En av disse er hva kommunen kan gjøre for å motivere gjennomreisende til en stopp i byen. Et svar er hvordan tilreisende informeres gjennom skilting. Dette gjelder både nye «Velkommen til Kongsberg»-skilt, samt annen skilting/informasjon for å trekke forbireisende til å ta turen innom Kongsberg sentrum. Det har fra kommunens side vært avholdt en konkurranse om den beste Velkommen til Kongsberg- idé, og vinner ble kåret.

Allerede i 2015 foreslo Kongsberglista at vi måtte få informasjonstavler ved avkjøringene til byen. Vi foreslo spesielt å ha et større «informasjonssenter» på toppen av Drammensveien som kunne fortelle om Kongsberg. Vi foreslo også digitale skilt plassert før avkjøringer som kunne fortelle om ulike pågående aktiviteter i byen for å motivere kjørende til å svinge innom for å handle og/eller gjøre andre besøk. Digitale skilt vil i tillegg støtte opp om slagordet «Teknologibyen Kongsberg». Det ble bevilget penger på budsjettet for 2019 til formålet

Nå har nye E134 vært i funksjon i flere måneder, men lite eller ingen ting har skjedd fra kommunens side. Vi ber om at dette arbeidet prioriteres. Skilting fra E134 til så vel Nymoen som til Gamlebyen Vestsida må også inngå i en skiltplan, og vi må bli flinkere til å bruke vårt flotte byvåpen.

Dersom det lykkes å få tilreisende til å ta turen innom Kongsberg, er det flere utfordringer med intern skilting i sentrum, enten de ankommer med bil, buss eller tog. Det hevdes at når førstegangsbesøkende kommer ut av jernbanestasjonen og skal gå til sentrum, tar de som regel til høyre og havner i Smedkroken.

Vi ønsker å lære av en del europeiske byer som har attraktiv skilting til viktige severdigheter og andre steder som besøkende har behov for. I tillegg til å vise vei, pynter også skiltene opp gatebildet.

Vi som kjenner Kongsberg, savner neppe mer intern skilting til ulike steder av interesse. De fleste av oss kjenner byen vår godt, men denne kunnskapen har som regel ikke besøkende. Det er et viktig prinsipp at vi må tenke at vi er førstegangsbesøkende som ikke kjenner byen når vi velger hvor disse skiltene skal plasseres.

Vi ønsker derfor at vi skal få interne «turistskilt» som gjør det lett for gående og finne frem i byen og til de stedene som vi ønsker å vise frem. Som et eksempel kan nevnes Kronene i Håvet som et sted som synes å være mer eller mindre glemt, også for mange innbyggere i Kongsberg.

Kongsberglista mener arbeidet med skilting må starte nå og flertallspartiene har foreslått avsatt midler til interne skilt i budsjettet for 2021.

Kommentarer til denne saken