Her kunne medlemmene selge og kjøpe sportsutstyr foran en ny sesong, som blant annet snowboard, alpin, skøyter, langrennsski og ishockeyutstyr.

Dette er et av mange tiltake i klubbens satsning på å ta et større samfunnsansvar med tanke på inkludering og integrering i Kongsberg. Nestleder i KIF, Laura Helene Sletbakk var godt fornøyd med oppmøte og gjennomføringen av KIF sitt første bruktmarked, og planen er at dette skal arrangeres to ganger i året.

Økonomi skal ikke være en barriere for deltagelse i KIF og vi ønsker at gjenbruk av utstyr skal gjøre det billigere å være medlem i klubben, sier klubbens nestleder som er ansvarlig for inkludering og integrering i KIF.

Derfor arrangerte KIF bruktmarked:

● Gjenbruk av utstyr reduserer kostnader ved deltakelse i klubben, og KIF bidrar til et mer bærekraftig og inkluderende samfunn.

● Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å delta i idretten uavhengig av økonomi og oppvekstvilkår.

● Flere familier (medlemmer) har barn i ulike vinter- og sommeridretter.

● KIF har vedtatt at klubben skal arbeide aktivt med FNss bærekraftsmål med spesielt fokus på mål 10 (mindre ulikhet) og mål 17 (samarbeid for å nå målene).