Eierne av Kongsberg Skisenter er der av én grunn, ikke for å ta hensyn til natur og kulturminner, men for å tjene mest mulig penger. Det siste er selvfølgelig ikke galt, men den setting det befinner seg, gjør det galt. Når man investerer på slike steder, må man også være klar over at det finnes hensyn å ta som setter grenser for hvor mye man kan tillate seg av hensyn til egen lommebok. Riktignok har det lenge vært tradisjon i Kongsberg kommune at politikere og administrasjon, ikke minst rådmannen, i ydmyk servilitet lar pengesterke interesser få ture frem som de ønsker. Jeg finner ingen grunn til å berømme Ap og Høyre for det.

Skadevirkningene av en politikk uten konsekvensforståelse er nå så store og tydelige at vi ser at byen for alvor er i ferd med å ødelegges, mye er dessverre allerede ødelagt. Vi trenger en ny holdning i politikk og administrasjon, som setter verdien av vakker natur, kulturminner og historisk bygningsvern og estetikk høyere enn økonomisk press for selvutfoldelse på bekostning av dette, til egen personlig vinning og fortjeneste. Foten må settes ned, og den må gi et så klart avtrykk, at utbyggere og investorer ikke skal være i tvil om hva de har å holde seg til. Det er ikke de som skal dressere Kongsberg kommunes administrasjon og politikere, slik det har vært. Det må bli omvendt.

«– Aller helst ønsker vi at alt forslag til økt vern øst for eksisterende verneområde skrinlegges, skriver AS Parks. Som et sekundærforlag, mener de at Gruveåsen-området tas ut av planen.» Selvfølgelig, det de vil ha, er størst mulig fortjeneste for seg selv, altså for en håndfull personer, mens uerstattelige kulturminner skades eller ødelegges for alltid for allmennheten. Lommebøkene varer ikke så lenge, men skadene som påføres er uopprettelige. De blir varige for kommende generasjoner. «AS Parks ønsker å bidra med ressurser og innsats som må til for å utvikle Kongsberg skisenter til en nasjonal/internasjonal destinasjon». Dette er standard lokkesvada, som det ikke er noen grunn til å la seg forføre av. Er det virkelig noen som lar seg lure av at Kongsberg skisenter skal bli en internasjonal destinasjon? Politikere og administrasjon må være realistiske.

Vi må kjenne vår besøkelsestid. Vern av Gruveåsen er uomtvistelig. Det er en uhørt frekkhet av AS Parks å våge å be om at Gruveåsen-området tas ut av planen. De visste at det var omfattet av planen. Nå ønsker de å slå det til seg. De er vant til å få det som de vil. Det må ikke få skje. Det burde være en lett sak for politikere og administrasjon å fortelle frekkheten at den har å føye seg.

Det er nå å håpe at Staten gjør fortgang i å opprette et naturreservat i Gruveåsen. Det er på høy tid. Kommunal ufornuft må temmes av statlig fornuft.