Sokrates sa: Jorder og trær lærer meg ingen ting, men det gjør menneskene i en by. Jeg er ikke så urban av meg at jeg sier at Sokrates hadde rett, og samtidig som jeg elsker naturen i hele Kongsberg, er det mye godt som skjer når vi mennesker møtes.

Det skal skje et viktig vedtak over sommeren, og politikerne skal vedta et av politikernes overordnede styringsverktøy fram til 2030. Når jeg leser Kongsberg kommunes arealdel, så blir jeg stolt av alle de veivalg som kommunens administrasjon har vektet og kommet fram til. Det er også godt å merke seg at aktørene står i kø for å etablere seg utenfor sentrum med sine varehus. Samtidig som det er fristende for politikerne å skape «hundrevis» av arbeidsplasser, har jeg tro på at Kongsberg kommunes innbyggere ønsker mest av alt et styrket sentrum med basis i sentrum på begge sider av Lågen. Om hundre år har vi ikke kjøpesentre, men den vakre og dynamiske kvadraturen ved der jeg bor i Myntgata vil bestå de neste 400 år.

Kommuneplanen bør tilgjengeliggjøre areal- og planleggingsressurser til å gjelde hele kommunen, også hva den vanlige kongsberginnbygger jobber med. De små og mellomstore bedriftene (SMB) utgjør mer enn 99 prosent av alle bedrifter i Norge, og 47 prosent av de ansatte i privat sektor. SMB står samlet for nær halvparten av den årlige verdiskapingen i landet – nær 700 milliarder kroner. Denne fordelingen gjelder også i Kongsberg, og ikke minst på Vestsida hvor jeg bor. Det skrives mye konstruktivt og bra om Vestsida i arealdelen, men det vies mindre spalteplass om det som er den ‘vanlige’ næringsvirksomheten i Kongsberg kommune. Det er 3.666 som jobber i servicenæringen i Kongsberg og det blir trolig flere. Da må kommuneplanens arealdel styrke kvalitetene og rammeverket i hele sentrum.

Det er ingen tvil om at vi har unik industri i stor skala og den må vi satse videre på. Industri er også små- og mellomstore bedrifter. Kommunen skal bidra med tilrettelegging arealmessig for små og mellomstore arbeidsplasser, næringsvirksomhet på gateplan, og en helhetlig tilnærming til variert næring. Mitt innspill er at Kongsberg kommune i perioden fram til 2030 skal tilrettelegge for en god miks av tjenester, opplevelser, næringsaktivitet og sosiale møteplasser på Vestsida – også i et næringsperspektiv.

Disse helt vanlige, og unike arbeidsplassene finner vi mange av på Vestsida, men trenger flere. Kommunens administrasjon har spilt inn for lite fokus på folk flest og deres arbeidsplasser i Kongsberg til politikerne. Jeg har derfor spilt inn et konkret forslag om et større fokus på vi som driver små- og mellomstore bedrifter – og at dette må vedtas i arealpolitikken. Jeg håper det konkrete innspillet får tverrpolitisk støtte og at mitt forslag mottas positivt. Sokrates sa også: Et liv uten meningsutveksling er uverdig for mennesket.