Veterinærene i Nore og Uvdal søkte om 600.000 i støtte, fikk under halvparten: – Vi er veldig sårbare

Lave dyretall og store avstander gjør næringsgrunnlaget for veterinærer i Numedal dårlig, mener kommuneveterinærene i Nore og Uvdal og Rollag.