Torsdag 12. mars lanserte regjeringen de mest krevende og omfattende beredskapstiltakene i Norge siden 2. verdenskrig. Omfattende tiltak for alle, men spesielt krevende for Helse og omsorg da utbredelse av Covid-19 vil føre til omfattende sykdom i befolkningen.

De strenge tiltakene er satt inn for å få mest mulig kontroll over spredningen slik at ikke alle blir syke på samme tid. Tirsdag 25. mars ble det vedtatt at tiltakene skal fortsette, fram til 13. april – over påske.


Medarbeidere i helse og omsorg gjør en formidabel innsats i disse dager. De står i første rekke og utsetter seg selv for smitte og risiko for sykdom. Legevakten har hatt, og vil fortsatt få et stort press fremover.
Vi etablerer en luftveisklinikk i de gamle lokalene til legevakten. Dette blir en satellitt til legevakten, skal være en dagklinikk og vil være i drift fra starten av april. Vi har et tett og godt samarbeid med fastlegene og Kongsberg sykehus.
Vi klarer i dag å gi nødvendig helsehjelp, men må prioritere kapasitet fortløpende i forhold til hvem som trenger hjelpen mest, og må redusere på tjenester som ikke defineres som nødvendig helsehjelp. Helsedirektoratets anbefaling om «Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien» vil bli fulgt opp lokalt. Det skrivet ligger også på nettsidene våre.


For å hindre smitte, har vi besøkskontroll og mer eller mindre stengte sykehjem og boliger. Vi anerkjenner at dette er et tiltak som gjør vondt langt inn i sjelen. Det å ikke kunne gå på besøk eller få besøk i en slik sårbar situasjon, er brutalt. Derfor er det med takknemlighet vi opplever at dette lojalt overholdes for nettopp å kunne beskytte dem som er mest sårbare for smitte.
Frivilligsentralen har stor pågang av mennesker som vil handle og gjøre andre praktiske ting. Ta kontakt! Akkurat nå har vi flere frivillige enn oppgaver.


Vi organiserer arbeidet vårt slik vi mener det er best for å ha friske medarbeidere og kunne gi hjelp lengst mulig. Arbeidslagene deler seg, hjemmetjenestene er fordelt på to fysiske steder for å spre folk mest mulig og kunne ha avstand.
Før påske åpner vi opp den avdelingen på Skavangertun som ikke har vært i bruk de siste månedene, slik at vi kan bruke de plassene ved behov. I skrivende stund er det ingen smittede ved noen av institusjonene våre. Det håper vi vedvarer, og de strenge tiltakene vil kunne bidra til det.


Jeg har ikke fasiten på denne situasjonen, og jeg vil ikke unnslå at dette er krevende og kan bli enda mer krevende enn det er i dag.
Men det jeg er sikker på, er at vi har det beste laget i de medarbeiderne vi har, og vi har pårørende som stiller opp for sine i denne tiden.
Står vi SAMMEN og er i hverandres heiagjeng, klarer vi å komme oss gjennom dette.