Hva gjør vi når krisen rammer? Når din nærmeste blir alvorlig syk og det normale livet kanskje settes på vent?

De aller fleste av oss vil være pårørende i løpet av livet. Noen er pårørende i korte perioder, mens andre er pårørende store deler av livet. Det er uansett verdifullt å ha noen som bryr seg og kan hjelpe i en vanskelig tid. En venn, nær familie eller en god nabo.

Om lag 800.000 mennesker i Norge er pårørende. Hvert år gjør de en ulønnet arbeidsinnsats lik 136.000 årsverk. Til sammenligning utgjør de kommunale omsorgstjenestene 142.000 årsverk. Det er klart flest kvinner som er pårørende og som også opplever å sykemelde seg av omsorgsbelastningen, de får en dobbelt belastning, både fordi de må ta en større omsorgsbyrde, og fordi de rammes økonomisk. Kreftforeningen vil gjøre det enklere å være pårørende.

Vi anerkjenner regjeringens viktige arbeid på området. Rett før årsskiftet la regjeringen fram en ny pårørendestrategi «Vi – de pårørende» som nettopp skal bidra til å anerkjenne pårørende som en viktig ressurs. Målet er at pårørende skal kunne leve gode egne liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid, og ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familien eller andre. Vi har store forventninger til at hovedpunktene i denne strategien blir fulgt opp.

Videre vil vi jobbe for å få på plass pårørendepenger, en ytelse tilsvarende pleiepenger. I dag er det ikke mulig å være sykemeldt på bakgrunn av annens sykdom. I tillegg til den psykiske og fysiske belastningen, kan du som pårørende risikere store økonomiske utfordringer over tid. Det er behov for en lovendring som sikrer riktig navn på riktig fravær. En ny ordning vil underbygge riktig diagnosekode og ytelse når fraværet skyldes belastningen på pårørende.

4. februar markerer vi «Verdens kreftdag» sammen med alle pasientforeningene på kreftfeltet. Målet er å ha fokus på at pårørende og etterlatte skal oppleve at deres innsats har en stor verdi som må verdsettes på en bedre måte enn i dag.

I snart et år har koronapandemien hengt over oss som en mørk skygge og gjort det vanskelig for Kreftforeningen å lage gode og trygge lokale møteplasser for pårørende som trenger å treffe andre i samme situasjon, prate sammen og lære av hverandres erfaringer. Et enda større ansvar har falt på mange pårørende i denne vanskelige tiden.

Derfor ønsker vi i Kreftforeningen sammen med pasientforeningene å hylle og anerkjenne innsatsen som gjøres av de mange tusen pårørende.

Ønsker du å kommentere denne saken? Sett deg inn i våre nye kjøreregler først!

Kjøreregler for nettdebatten

Du er personlig ansvarlig for ytringer du publiserer, og det er en forutsetning at du viser høflighet for andre.

Dette er våre kjøreregler, og brudd på disse kan gi utestengelse:

  1. Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen.
  2. Diskuter sak, ikke person. Nedsettende kommentarer om andre personer eller spekulasjoner i folks motiver tillates ikke.
  3. Trakassering, hatske utfall eller trusler aksepteres ikke.
  4. Du må holde deg til tema. Forsøk på å avspore eller ødelegge debatten på annet vis vil medføre at innlegg slettes.
  5. Gjentatte postinger av samme budskap/innlegg vil bli slettet.
  6. Hold en saklig tone og dokumenter sterke påstander.
  7. Skriv kort. Vi tillater maks ca 1.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre innlegg må sendes oss som leserbrev.
  8. Bruk seriøse kilder. Vi sletter innlegg hvor man gjengir og/eller lenker til åpenbare konspirasjonsteorier samt innhold tilbakevist av anerkjente faktasjekkere.
  9. Du må følge norske regler for opphavsrett.

De komplette debattreglene finner du her.