Den gode nyheten er at vi snart kan si at 8 av 10 overlever kreft. De kan reise hjem og fortsette livene sine der de bor. Men alvoret er langt fra over.

Den dårlige nyheten er nemlig at knappe 1 av 5 er fornøyd med kreftomsorgen i egen kommune. Vi har en utfordring.

Livet med og etter kreft leves først og fremst der vi bor. Du og jeg. Det bør ikke være vanskelig å forstå hva god kreftomsorg skal være. Når alvorlig sykdom rammer blir man usikker. De fleste av oss. Oppfølging av profesjonelle med kunnskap og erfaring kan bety mye, kanskje alt.

Cellegift, kirurgi og stråling. Immunterapi og genterapi. Mye ligger i fremtiden. På tross av at snart 8 av 10 overlever så er kreftforskningen viktig for oss alle. Norske forskningsmiljøer er blant de ledende i verden. Vi gjør stadige byks, men er ikke i mål. Flere blir syke, mange overlever, men vi må bli bedre på å ta vare på de som overlever.

Usikkerheten kan være som et troll trukket opp av esken og et plutselig rop om hjelp. Nyvunne tårer, ukjente tanker og traumer. Hva er mine muligheter? Hvem skal følge opp og støtte meg videre? Hva med alt det praktiske?

Mange som får en kreftdiagnose vil tenke på hva som kommer til å skje videre. Det er forståelig. Da har man et behov for å bli trygget. Å oppleve en alvorlig sykdom er vanskelig. Når man er tom for energi så er det vanskelig å vurdere mulighetsrommet fra et sykehusvindu eller i en seng hjemme. Kanskje fatigue. Null overskudd. Null oversikt. Det er brutalt og hverdagen for mange som er rammet av kreft.

Derfor er en samhandling mellom sykehus og kommune viktig. For kreftpasienter er Pakkeforløp hjemen god løsning. Kvaliteten på tjenestene som sykehus og kommune gir oss handler om innsikt, samhandling og prioritering. Og en god kommunikasjon mellom pasient, sykehus og kommune. Man skal bli tatt godt vare på i et helhetlig og sømløst forløp når sykdommen rammer.

Vi må sørge for en god koordinering av tjenestene mellom sykehus og kommune for å sikre gode overganger. Det er en tid i sykehus med behandling, vel så viktig er tiden etter. Mange blir overlatt til seg selv. Det skal ikke skje.

Både pakkeforløp hjem og kreftkoordinator i kommunen er viktige tiltak for å sikre gode forløp. Kreftkoordinatorene bidrar til å gi kreftpasienter og pårørende et bedre liv.

En tidligere undersøkelse gjort av Oslo Economics viser at jobben kreftkoordinatorene gjør kan ha gode økonomiske fordeler for kommunene gjennom færre overliggerdøgn, færre korttidsopphold, mindre behov for hjemmetjeneste, utsatt behov for innleggelse på sykehjem og mulighet for å dø hjemme.

Noen kommuner er i mål, mange går på halvt gir, resten er borte fra kartet.

Kommune og fylkestingsvalget er nært forestående. Politikerne vi stemmer på bør ha innsikt i etterslepet av de gode intensjonene, og ta grep.

Hva er status i din kommune? Vi velgere bør sette oss inn i hva politikerne mener og, om mulig, stemme for god rehabilitering, pakkeforløp hjem og kreftkoordinator i kommunen.

Godt valg.