Gå til sidens hovedinnhold

Vi har ikke bruk for gangbrua over Lågen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flertallet i kommunestyret ønsker å sette i gang prosjektet ny gangbru over Lågen snarest mulig (Lp 23.9.20). Brua er unødvendig og vil i tillegg være ødeleggende for det flotte elvepanoramaet og skjemmende for lågbredden.

Politisk ubetenksomhet og mangel på fremsyn har gjort Kongsberg til en skadeskutt by. Fortetting og fraværende estetisk bevissthet har ridd Kongsberg som en ideologisk mare. Det har vært for lett å selge inn skjemmende prosjekter til politikere. Politisk fremsyn og konsekvenstenkning har i de senere år vært mangelvare på Kongsberg. Det hjelper lite å være etterpåklok, når virkningene og resultatene av hva som er forvoldt, viser seg.

Vi kunne gjerne ha vært de estetiske ulykkene KKP og Sildetomta foruten. Med mer politisk klokskap kunne de ha vært unngått. Derfor, dropp denne brua og stans prosjekteringen. Det er ingen skam å skrinlegge prosjekter ingen har bruk for. Det er ingen skam å si nei til bortkastede kostnadssluk. Det er ingen skam å ta vare på det beste i byen. Men det er en skam å la seg tankeløst politisk overstyre av tomme ord. Da floskelsyken herjet på sitt verste i kommunestyret og kommuneadministrasjonen, ble høyskolen flyttet. Finnes det ingen vaksine mot «uimotståelig» lokkesvada som «spennende», «utvikling», «attraktivitet», «urbanitet» og «vekst»? Hvilken politiker spør seg om hva disse flosklene i virkeligheten betyr? Til hva og hvem tjener de og hvor fører de hen? Hva er realitetene? Når virkeligheten banker på døren, forsvinner bløffen i løse luften. Men skaden er skjedd. Kall noe «utvikling» og ingen politiker tør å være imot. Slik ble KKP solgt inn.

Så, hvorfor skal vi ha denne unødvendige gangbrua? Hva er argumentene? Med brua ville fylkestingsrepresentant Morten Eriksrød (H) «ha noe som står seg» (Lp 28.4.18). Står seg? For hva? Og Per Fossen Hals (Sp) ønsker brua for «å bedre attraktiviteten til Kongsberg» (Lp 30.4.18). Har Fossen Hals bevis for at Kongsberg blir mer «attraktiv» med den skjemmende svingbrua? Og hvordan måler han at byens «attraktivitet» er blitt «bedret»? Kommunestyrets flertall vil at brua «skal stimulere til sunn trafikkutvikling i Kongsberg» (Lp 23.9.) Hvordan kan flertallet vite at trafikkutviklingen blir «sunnere» med denne brua, for hva menes med «sunnere», og for hvem og hva? Her er ingen argumenter, bare løse påstander tatt ut av luften. Det er ikke på slikt vi skal bruke kommunens penger. En bru må fylle et nødvendig og fornuftig behov. Slik er det ikke her. Vi har jernbanebrua. Brua er stipulert til over 40 millioner. Den skal bygges i en fordyrende bue, i betong på betongbrukar. Erfaringsmessig må vi regne med at brua vil koste langt mer enn 40 millioner, 25 prosent mer vil ikke være for mye estimert, 60 millioner vil kanskje være mer realistisk. Kommunen har et skyhøyt gjeldsnivå, og brua vil også være budsjettmessig uforsvarlig.

Men en rimelig hengebru over Liahengslet, også i forbindelse med den påtenkte parken på flyplassen, vil være et godt prosjekt. Da er heller ingen omfattende geotekniske undersøkelser av grunnforholdene nødvendig. En hengebru vil koste en brøkdel av prisen.

Kommentarer til denne saken