Hvorfor skal elbiler slippe bomavgift, spør Dag Fossen i Lp 18.05. Det er galskap å la dem slippe, mens alle andre betaler.

Elementært, min kjære Fossen: Stortinget har vedtatt at det er det mest miljøvennlige.

Det kan diskuteres.

Det er enighet om at en gjenstands miljøbelastning i form av produksjon og drift bør regnes fra råvarene utvinnes og til den utbrukte gjenstand er plukket fra hverandre og sendt til gjenvinning.

Det er svært vanskelig, og det foreligger mange måter å gjøre det på.

For biler viser gjennomsnittet at elbiler ligger et par hestehoder foran fossilt drevne biler. Spredningen i beregningene er stor.

Men et hestehode er ikke så veldig stort.

Og elbiler tar like mye plass, og sliter like mye på veier som alle andre biler.

Problemet med biler er at de lages for lite varige. Det er ikke noe teknisk problem å lage en bil som holder en 30–40 år og går en 600–800 000 km uten særlig store vedlikeholdskostnader.

Og for mange mennesker kjører rundt med dem for lenge, på feil tid av døgnet.

Corona-krisen har vist oss at mye av kjøringen enten er unødvendig, eller kan erstattes av nettbaserte løsninger.

Så om vi lærer av den, og dertil presser bilprodusentene til å tilby 20 års garanti, kan vi spare milliarder i bygging og vedlikehold av veier, og i produksjon av biler.

Men så spørs det om vi lærer, da.