Slik lyder et av mine favorittsitater, og et sitat jeg mener vi politikere må ta til oss. Når vi i tiden framover sitter på debatter, ute på stand og snakker med alle som ønsker å slå av en prat med oss, så glemmer man ofte å lytte. Altfor sjeldent har jeg opplevd at politikerne jeg har snakket med faktisk lytter til hva jeg sier, det være seg når de har stått på døra mi, eller når jeg har oppsøkt dem på diverse stand og eventer.

Dette er ting som har irritert meg veldig, og som jeg håper at vi i Kongsberglista, og undertegnede, kan være et aktivt bevis på at vi ønsker en endring på.

Når vi i tiden fremover presenterer og lanserer vårt valgprogram, så er dette et vel gjennomført program, basert på hva vi har hørt, og hva våre medlemmer sier at nærmiljøet gir uttrykk for. Programmet er laget utelukkende med lokale tilbakemeldinger, og er ikke låst til politiske føringer fra sentralt. Dette har vært veldig forfriskende å jobbe med.

Det er godt å se at et parti med så stor spennvidde kan ha saklige og gode diskusjoner om veien til et varmere og bedre samfunn, der hvor alle er enige om hva vi ønsker, mens veien dit er godt debattert og alle har fått muligheten til å bli hørt. Jeg er stolt av jobben som alle i Kongsberglista har lagt ned i starten av valgkampen, og det er helt ærlig mye tøffere å drive lokalpolitikk uten store organisasjoner bak deg som støtter med penger, kjente fjes og ferdiglagde maler på veldig mye.

Jeg vil takke for alle tilbakemeldinger jeg har fått på tidligere innlegg, og skryte av Laagendalsposten for å åpne opp for nye stemmer i starten av valgkampen. Jeg må også takke min kjære samboer Oda for utrolig mye støtte og tålmodighet, du er fantastisk!

Jeg håper vi kan ha en fin lokal valgkamp, der fokuset er på Kongsberg og vårt ve og vel og hvilke tjenester innbyggerne bør kunne forvente av en såpass bra kommune som det vi er.

Optimistisk håper jeg på at flere tar turen til valglokalene og avgir sin stemme, for en stemme du ikke bruker, er en stemme til de du ikke ønsker at skal vinne.

Godt valg!