Idag er det verdensdagen for selvmordsforebygging.

Til Høyres landsmøte i 2021 holdt jeg dette innlegget:

«I 2019 besøkte Erna Solberg helsestasjon for ungdom på Kongsberg. Her møtte hun Emilie, elev på Kongsberg videregående skole. Emilie hadde tatt kontakt fordi hun ville snakke om ungdom og psykisk helse. Kongsberg hadde det siste året hatt flere selvmord blant ungdom.

Solberg fikk se og høre hvordan helsesykepleierne her var tilgjengelig og tett på ungdommen, og at dette bidro til å senke terskelen til å ta kontakt når de hadde det vanskelig.

Jeg er stolt av at Høyre innførte målrettede mål i regjering, for å bedre tilbudet innenfor psykisk helse i kommunene, og særlig har en styrking av lavterskeltilbudet vært viktig.

Men selv om vi har gjort mye, kan vi alltid gjøre mer!

Og det aller viktigste er å sørge for rask hjelp til de som trenger det.

Derfor er jeg glad for en tydelig prioritering av psykisk helse i Høyres program, og ett av de viktigste punktene er:

  • At innsatsen må settes inn tidligst mulig for de som sliter med sin psykiske helse.

Fordi psykisk sykdom kan være like akutt som et hjerteinfarkt og må anerkjennes som det.

Alle vet at man skal ringe 113 ved akutte brystsmerter, men hvor går du når du har behov for akutt psykisk helsehjelp.

Hvor ringer du da?

I dag har vi ikke gode nok systemer for å fange opp de som strever og sikre god hjelp i en akuttfase. Mange sliter lenge alene før de søker hjelp.

Mørke tanker forsterkes når man risikerer å vente i opptil 8 uker på behandling, og dessverre vet vi at selvmord skjer i denne ventetiden. Derfor må vi ha rutiner som sikrer at man ikke er alene i denne tiden.

«Vi må snakke mer om psykisk helse», sa Emilie når Erna Solberg var her på Kongsberg.

Det gjør det lettere å søke hjelp når man har det vanskelig. Det kan gjøre oss mer oppmerksomme på at psykisk sykdom er en del av hverdagen til veldig mange.

Ved å bry oss, ta kontakt og være oppmerksom på de vi har rundt oss kan vi alle bidra til å forebygge psykisk sykdom.

Vi må snakke mer om psykisk helse var mitt hovedbudskap den gangen.

Det er like viktig idag!