Da var nasjonal transportplan lagt fram, to tog i timen til Kongsberg er ikke nevnt. At Høyrepartiene ikke prioriterer Kongsberg, er dessverre ikke spesielt overraskende. Særlig når vi ser at mange større utbygginger som Ringeriksbanen har blitt utsatt av regjeringen. Dette får selvfølgelig konsekvenser for alle andre prosjekter i regionen.

Vi vil ha vekst i Kongsberg, det krever at infrastrukturen rundt oss kommer på plass. Ny E134 gjennom Kongsberg har kommet på plass gjennom knallhardt arbeid i samarbeid mellom Arbeiderpartiet og fagbevegelsen. Kongsbergmannen Roar Flåthen som LO-leder og Kongsbergrepresentanter i både fylket og på Stortinget har vært viktige. Vi nådde målet, fordi vi sto sammen og fordi Kongsberg var representert der beslutningene ble tatt.

Nå må vårt fremste mål innen transport være å sikre to tog i timen til Kongsberg. Det får vi kun til om vi står sammen og stiller klare og tydelige krav til både regjeringen og Stortinget. Å ha en stortingsrepresentant som kommer fra Kongsberg vil være en viktig inngang til å få stilt våre krav og ikke minst kjempe for regionen. Jeg håper jeg får tilliten til Kongsberg-samfunnet til å tale vår sak!

Arbeiderpartiet er det eneste partiet i regionen som har en kandidat fra Kongsberg høyt nok på stortingslista. Ønsker du at Kongsberg skal være representert på Stortinget, så er det kun ett parti du kan stemme på; Arbeiderpartiet.

Vi trenger nå et samlet Kongsberg som krever at to tog i timen prioriteres. God togforbindelsen til en så viktig teknologiby som Kongsberg er til storsamfunnets fortjeneste. Om jeg får deres tillit til å sitte på Stortinget, vil jeg jobbe knallhardt for at dette prioriteres i framtidas NTP!