Laagendalsposten skriver at Kongsberg Teknologipark har bedt Statsforvalteren om råd for hvordan de kan håndtere «aggressive» måker. Det kommer fram at det er måkenes hekking ved Lågen som er «problemet».

Igjen klarer menneskene å fremstille måkenes naturlige hekking som et problem, og igjen forventes det at måkene skal trekke vekk fra sitt naturlige leveområde. Måker hører til ved kyst, fjord, elv og vann – det er deres naturlige habitat og har vært det lenge før menneskene etablerte byer og tettsteder der.

Problemet er ikke måker, men mennesker. Mennesker som er overalt og som tar i bruk stadig mer av naturen, slik at dyrenes leveområder blir mindre. Samtidig blir menneskene stadig mer naturfjerne. Velstanden har vokst folk til hodet. De godtar ikke dyrenes naturlige adferd, de tåler ikke at dyr er i veien for dem og de klager på det mest naturlige av alt – dyrs beskyttelse av unger.

Måker på rundt et halvt kilo har lite å stille opp med overfor mennesker. De vet at mennesker kan gjøre stor skade på et lite nøste av en måkeunge. Mange har opplevd at mennesker med vilje eller uaktsomt har valset over ungene deres. Ofte mister måkene alle ungene sine, eller de klarer i beste fall å berge fram en. De gjør derfor alt de kan for å holde mennesker på avstand.

Dette har ingenting med «aggresjon» å gjøre. Ville vi kalt en mor som løp ut i trafikken for å stoppe biler fra å kjøre over barnet hennes for aggressiv? Vi ville nok heller berømmet henne for at hun med eget liv som innsats beskyttet det mest dyrebare hun har. Det samme gjør måkene. De stiller opp mot en motstander som er minst hundre ganger større og tyngre enn dem selv. Forskjellen er at de blir hetset for det.

Aggresjon defineres av Store norske leksikon som «handlinger som med vitende og vilje påfører noen eller noe smerte/skade/ubehag.» Måkene er ikke ute etter å skade noen, det er bare skinnangrep for å holde predatorer unna. Ingen kan forvente at måkemor skal sitte passiv på en stolpe og se på at noen før eller senere tråkker på eller sykler over ungene hennes. Det er ikke vanskelig å forstå hvor stressende det må være for måkene å fostre opp unger i et miljø som myldrer av mennesker, hunder, sykler og biler. Hadde måkene hatt sitt næringsgrunnlag og sine naturlige leveområder i behold ville de nok valgt å hekke på god avstand fra mennesker.

Kongsberg Teknologipark ønsker å gjøre det rette. Det er bra. Det rette er å la måkene være i fred. Sett gjerne opp skilt som forklarer at måkene ikke er farlige, det er bare skinnangrep. Be folk ta hensyn, holde avstand til måkeungene og respektere dyrelivet. Informer om at Lågen er et naturlig hekkeområde for måker, de hører til der. Gjør det naturlige dyrelivet i byen til noe positivt, og slutt å problematisere det mest naturlige av alt.