Vi vil ha forskjellige meninger inn i spaltene. Som debattredaktør jobber jeg aktivt for å få flere stemmer inn i debatten og vil gjerne høre fra flere forskjellige folk. Vi er også opptatt av at flere yngre skal ytre sine meninger.

Ikke fordi vi ikke vil høre fra den eldre garde – men fordi vi er opptatt av å gjenspeile og representere det lokalsamfunnet vi bor i. Og per nå, er det absolutt flest eldre menn som kommenterer hos oss. Kort oppsummert, vi vil høre hva eldre menn mener og hva andre mener. Vi vil høre fra alle. Flere ulike stemmer, bedre debatter.

Journalistene i Laagendalsposten har opplevd at kilder ikke vil stille opp i saker, fordi de er redde for hvordan kommentarfeltet kommer til å se ut. Det er et problem.

Når folk ikke tør å ytre seg i den offentlige debatten, fordi man er redd for motreaksjoner og fordi motreaksjonene kan være så heftige at det blir for krevende å stå i, da har vi et problem. Da utfordres lokaldemokratiet og da utfordres ytringsfriheten.

I dag fikk vi et leserinnlegg, hvor Rune Husebø skriver at han har opplevd å få flere stygge meldinger på privaten, fordi han skrev at han ikke mente Pride bør markeres i barnehagen. Da ble jeg skuffa. Laagendalsposten er uenig med Rune Husebø når det kommer til å markere Pride, vi har tidligere skrevet hva vi mener om saken på lederplass. Det er helt greit å være uenig. Og dette innlegget handler ikke om Pride, det handler om debatten. For uavhengig av hva du mener, så må vi kunne diskutere saken på en ordentlig måte. Vi skal og kan respektere hverandres meninger, men vi kan ikke akseptere at noen hetses. Uavhengig av hva de mener.

Noen er utestengt fra debatten til Lp fordi de gjentatte ganger ikke følger retningslinjene. Ingen er utestengt fra debatten basert på hva de mener.

I Lp-debatten skal vi huske på én ting, det er lettere å mene noe du vet mange mener. Har du en kontroversiell ytring eller en mening du vet mange er uenig i, er det vanskeligere. De som setter i gang debatter hos oss, er modige.

En forutsetning for en god debatt er at «alle» opplever at de kan være med, og at forskjellige stemmer blir hørt. En god debatt kan bidra til et mer nyansert bilde, en god debatt kan skape utvikling og fremdrift. Det er viktig at debatten tas i offentlige fora eller i redaktørstyrte medier. Laagendalsposten må forholde seg til norske lover og etiske retningslinjer. Samfunnet er ikke tjent med at debatten foregår på lukkete Facebook-sider, som tidvis fungerer som et stort ekkokammer. Det bidrar ikke til utvikling.

Vi må tåle å være uenig, vi må tåle å debattere, vi må diskutere sak og ikke person – og vi kan ikke bli krenka hvis noen mener det motsatte av oss. Vi må snakke sammen, men vi trenger ikke være enige.